NEWS

Tarska vala – ribarima ?

05.10.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Tarska vala – ribarima ?

Od kako je 14.05 rješenjem Trgovačkog suda i potvrđeno osnivanje Ribarske zadruge «Istra» traje rad članova zadruge za ostvarivanjem njihovih ciljeva od kojih su najvažniji :

dobivanje koncesije za upravljanje Tarskom valom tj. dozvola za obavljanje gospodarskog ribolova u tom posebnom staništu riba,

izgradnja prihvatno distributivne stanice ribarskog centra kao objekta za izvoz u EU,

izgradnja ribarske luke u Santa Marini,

te uključivanje zadruge u međuregionalne projekte.

O dobivanju koncesije za ribolov u Tarskoj vali u svom obrazloženju ribari kažu :

Da će uvjete obavljanja ribolova u tom području odrediti ministar Ministarstva poljoprivrede raspisivanjem javnog natječaja. A kako je dosadašnjem koncesionaru dozvola istekla 31.03 2004 uskoro se odlučuje o novoj dozvoli, a budući da ribarske zadruga broji 90 % ribara ovog područja isti smatraju da je njihov zahtjev za tom dozvolom opravdana. Uz to zadruga teži postizanju boljih uvjeta rada lokalnih ribara te očuvanju akvatorija uz ekonomsku valorizaciju Tarske vale. Upravljanje Tarskom valom podrazumijeva racionalno gospodarenje ribljim fondom te i izradu elaborata odmuljivanja i poribljavanja tog područja.Za svoj projekt ribari su već dobili podršku lokalne samouprave .

Print Friendly, PDF & Email