Sv. Lovreč: Sporo punjenje proračuna

01.12.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Sv. Lovreč: Sporo punjenje proračuna

»Posljednjih tjedana stanje je već puno bolje, a poznato je da većina sredstava, posebno dotacija koje planiramo dobiti, stiže koncem kalendarske godine«, dodao je Zgrablić. U devet mjeseci ostvareno je svega 46 posto lovrečkog budžeta, odnosno nešto više od 2,5 milijuna od ukupno 5,5 milijuna planiranih prihoda. Uz primjedbu vijećnika SDP-a da se sav planirani novac po pojedinim stavkama i utroši, da se ne bi prebacivao za sljedeću godinu, izvješće o ostvarenju proračuna jednoglasno je prihvaćeno.

U nastavku sjednice odobren je zaključak Odbora za društvene djelatnosti o dodjeli stipendija učenicima i studentima. Dajana Miškulin, Goran Hrastovčak, Suzana Antolović i Kristina Ligović ostvarili su pravo na studentsku stipendiju, a na osnovu socijalnog statusa Ani Herak i Filip Herak dobili su studentsku odnosno učeničku stipendiju. Općina Vrsar također će stipendirati dva lovrečka studenta – Nikolinu Varga i Valtera Vasića.

Vijećnici su bili jednoglasni i pri usvajanju Odluke o proširenju groblja u Gradini. Uz postojeće groblje namjerava se nadograditi novi dio površine 350 četvornih metara, na kojem će se dobiti novih 76 grobnih mjesta, izgraditi mrtvačnica i prateće prostorije. Općinska uprava se zadužuje da dogovori cijenu otkupa potrebnog zemljišta te raspiše pozivni natječaj za izradu geodetskog snimka, projekta proširenja te natječaj za izvođenje radova, kao i da ishoduje potrebne lokacijske i građevinske dozvole. Planira se i novo parkiralište na zemljištu koje je vlasništvo Hrvatskih šuma pa će se za sada izraditi tek idejno rješenje parkirališta, dok se ne riješe vlasnički odnosi.

Na prijedlog SDP-ovog vijećnika Marijana Vasića glasalo se ponaosob za svaki prijedlog prodaje nekretnina u općinskom vlasništvu, da se ne bi ponovio slučaj s prethodne sjednice, kad se glasalo »u paketu«, pa zbog jednog neslaganja nije prošla niti jedna prodaja nekretnina. Jednoglasno je izglasana prodaja građevinskog zemljišta u Flengima, Selini, Jurcanima i Svetom Lovreču, dok je šest vijećnika bilo za, a pet protiv ili suzdržano za prodaju građevinskog zemljišta u selu Radići, što nije prošlo ni na posljednjoj sjednici Vijeća. Kao i tada, tome su se usprotivili vijećnici SDP-a i Nezavisne liste Sanje Matošević, jer se radi o parceli površine 1.746 kvadrata, po početnoj cijeni od 50 eura, a taj novac (ukupno 646.000 kuna) nije planiran u proračunu na prihodovnoj ni rashodovnoj strani. Kako je pojasnio IDS-ov vijećnik i predsjednik Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu i upravljanje nekretninama Milan Laković, radi se o novcu što će se prihodovati tek sljedeće godine. Nezavisna vijećnica Sanja Matošević izrazila je sumnju u kupnju po cijeni koja je viša i od cijena građevinskih parcela u samom Svetom Lovreču, na što je načelnik Branko Zgrablić odgovorio da cijena nije utvrđena ni na jedan pojedinačni upit, već su je odredili oni sami.

U Školski odbor Osnovne škole Joakima Rakovca kao članovi lokalne samouprave imenovani su Branko Zgrablić i Mario Laković.

V. Md., Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email