NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Što se sve mijenja novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

2022-02-10_14h26_55
10.02.2022. 14:27; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Što se sve mijenja novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

CIJENE OSTAJU FIKSNE NEOVISNO O VELIČINI SPREMNIKA, NAJVEĆE PROMJENE STIŽU KUĆANSTVIMA KOJA SU DO SADA IMALA SPREMNIK OD 60 LITARA

Prošlog je tjedna donesena nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koja se temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom. Uslugu na području grada Poreča i Poreštine obavlja Usluga Poreč d.o.o., a ovom je Odlukom utvrđena podjela korisnika na dvije kategorije: korisnik kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo.

Prema novoj Odluci utemeljenoj na spomenutom Zakonu, svi korisnici kućanstvo imaju jednaku fiksnu cijenu. Kada je riječ o Poreču i Poreštini, cijena usluge iznosi 45,00 kuna bez PDV-a. Nadalje, svi korisnici koji nisu kućanstvo također imaju jednaku cijenu od 65,00 kuna bez PDV-a. Novost u odnosu na trenutačni način obračuna fiksnog dijela cijene je taj da on više ne ovisi o veličini spremnika. Naime, korisnici će za svoje spremnike, bili oni veličine 60l, 120l ili pak 240 l i više uvijek plaćati jedinstveni fiksni dio cijene, a iznos fiksnog dijela cijene  ovisiti će samo da li korisnik spada u kategoriju korisnik kućanstvo ili korisnik koji nije kućanstvo. Govoreći o plaćanju fiksnog dijela, zasigurno će doći do promjena i povećanja cijene onim korisnicima kućanstvima koji su do sada imali spremnik od 60 litara. Svim ostalima će, pak, cijena ostati približno ista, odnosno manja ako su imali spremnike veće od 120 litara.

Novost je i obračun usluge za iznajmljivače. Naime, ovom se Odlukom temeljem Zakona, iznajmljivači svrstavaju u kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo. Dakle, cijena fiksnog dijela iznosit će im 65,00 kuna neovisno o veličini spremnika. Naglašavamo da oni korisnici koji na istom obračunskom mjestu ujedno i žive te obavljaju djelatnosti iznajmljivanja, plaćati će samo jedan fiksni dio cijene i to onaj za iznajmljivanje.  Važno je istaknuti da će sada uslugu morati plaćati cijelu godinu. To je značajna promjena u odnosu na dosadašnji model u kojem su uslugu plaćali četiri mjeseca.

Drugi dio cijene odnosi se na varijabilni dio koji će se plaćati isto kao i do sada. Točnije, na temelju količine otpada odnosno broja pražnjenja spremnika. Novi cjenik donosi davatelj usluge, u ovom slučaju Usluga Poreč, pri čemu još jednom ističemo da se cijena javne usluge sastoji od fiksnog dijela koji je donesen Odlukom te varijabilnog dijela kojeg    još treba utvrditi, a zapravo ga čini trošak zbrinjavanja otpada na  ŽCGO Kaštijun.

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email