NEWS
VALAMAR-S-sezona

Sportska zajednica Poreča objavljuje Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta

javni-natjecaj
07.07.2021. 11:07; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Poreča objavljuje Natječaj za radno mjesto: Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta

UR.BROJ: 2167- 18-116/01-2021.
Poreč,  07.07.2021.                                                                                        

Na temelju Odluke Izvršnog odbora  Ur. broj: 2167-18-115/01-2021 od 06. srpnja 2021. godine, Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje sljedeći

N A T J E Č A J  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

Radno mjesto: Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta 

Uvjeti : VSS – Kineziolog                         

Broj izvršitelja: 1 

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme. 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • – životopis,
 • – kontakt – broj mobitela i mail adresa,
 • – presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
 • – potvrda HZMO-a o radnom stažu.

Posebni uvjeti :

 • – probni rad u trajanju 6 mjeseci,
 • – radno iskustvo od 5 godina na istim ili sličnim poslovima,
 • – raspored radnog vremena: prijepodne ili poslijepodne (smjena), vikendom i praznikom (po potrebi),
 • – znanje minimalno jednog stranog jezika,
 • – napredni rad na računalu.

Rok prijave: 23.07.2021. godine do 12:00 sati. 

Pravo podnošenja prijave imaju državljani Republike Hrvatske.

U slučaju da podnositelj prijave nema Uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera iz zaštite od požara dužan je to uvjerenje steći u roku od  6 mjeseci. 

Opis poslova:

 • Prati rad i aktivnosti sportskih udruga, članica Sportske zajednice Grada Poreča.
 • Predlaže i priprema programe stručnog usavršavanja trenera i poboljšanja uvjeta u radu sportskih udruga.
 • Daje stručnu i savjetodavnu pomoć u radu sportskih udruga, sudjeluje na godišnjim skupštinama sportskih udruga i  sastancima Uprava sportskih udruga.
 • Organizira, provodi i kontrolira kvalitetu i standard provođenja projekata zajednice.
 • Sudjeluje na projektima vezanim uz rekreaciju i sport na nivou grada Poreča.
 • S tajnikom priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora zajednice.
 • Sudjeluje u uređenju službene web stranice.
 • Vrši nadzor o korištenju novčanih sredstava redovne dotacije u skladu sa Pravilnikom o financijskom praćenju sporta i sportaša na podruju Grada Poreča – Parezo, o čemu izvješćuje tajnika.
 • Izrađuje  i kontrolira raspored korištenja objekata u skladu sa potrebama članova zajednice.
 • Prati stanje i ispravnost sportskih objekata i sportske opreme.
 • Aktivno sudjeluje u organizaciji sportskih i drugih manifestacija.
 • Ispunjava dokumentaciju za prijavu zajednice na različite natječaje i EU projekte.
 • Sudjeluje u izradi i provođenju strategije razvoja sporta na području grada Poreča.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu tajnika ili predsjenika zajednice.

Napomena:

Podnošenjem zahtjeva dajete nam suglasnost da Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu zapošljavanja. Osobama koje ne budu primljene u radni odnos ima se izvršiti povrat dostavljene dokumentacije.

Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

Sportska zajednica Grada Poreča, 52440 Poreč, Nikole Tesle 16, uz naznaku –„Natječaj za posao – Stručni suradnik za razvoj i unapređenje sustava sporta – ne otvaraj!“. 

U obradu će se uzeti samo prijave koje budu zaprimljene u Sportskoj zajednici Grada Poreča, u roku.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Osoba zadužena za kontakt:

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković Starčić – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča

E-mail: [email protected]

Mobilni telefon: 091 256 5824 ( radnim danom od 08:00 do 12:00 sati). 

Prije postupka odabira kandidat može biti pozvan na razgovor – intervju.

O rezultatu izbora kandidat će biti obaviješten pisanim putem.                                                                                                       

 

PREDSJEDNIK

Aleksandar Beaković         

Print Friendly, PDF & Email