NEWS
Best of Poreč

Slikovnica “Kontići” budi ljubav prema prirodi od najmanjih nogu

GO03466001
12.10.2017. 10:12; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Slikovnica “Kontići” budi ljubav prema prirodi od najmanjih nogu

Pred prepunom dvoranom Dječjeg vrtića “Tići” u Vrsaru predstavljena je slikovnica pod naslovom “Kontići”, što je asocijacija na šumu Kontiju koja se proteže sjevernom stranom Limskog kanala, od Vrsara do Kloštra, a Kontići su imaginarni stanovnici te šume koji privlače dječju maštu. Slikovnica je samo dio prekograničnog projekta “Enjoyheritage” (Uživaj baštinu) u aktivnosti izrade Nacrta animacije i interpretacije pilotnog područja staze S. Romualdo, a osmislili su je ilustratorica Sara Gortan, grafičar Damir Jakšić i tekstopisac Kristijan Jerković.

Slikovnicu je djeci predstavila voditeljica projekta “Enjoyheritage” Manuela Hrvatin, nakon kratkog performansa. Općina Vrsar jedan je od sedam partnera u provedbi programa Interreg Slovenija-Hrvatska koji je izabran u prvom natječaju među 91 prijavljenim projektom čija je ukupna vrijednost 1.221.544 eura, od čega je Općini Vrsar odobreno 218.070 eura, uz vlastito učešće od 32.710 eura. Vodeći partner projekta je slovenska općina Slovenska Bistrica, a ostali partneri su još Grad Ozalj, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Javna ustanova Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Zavod za turizam Maribor-Pohorje i Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode.

Cilj “Enjoyheritaga” je interpretacijski pristup održivog korištenja baštine u smjeru održivog turizma kroz koji će se tražiti način kako mlade privući u prirodu i potaknuti ih da žive u ruralnim područjima i iskoriste nove mogućnosti zapošljavanja. Projektna prijava Općine Vrsar odnosi se na tematsku stazu od 9,5 kilometara, od crkve sv. Marije od Mora u Vrsaru do samostana sv. Mihovila u Kloštru, čija je restauracija u planu. Osim osmišljavanja integralnog koncepta bogate prirodne i kulturne baštine (Limski kanal, šuma Kontija, maslinici uzduž staze te crkva sv. Marije od Mora, mozaici pokraj nje, samostan sv. Mihovila) u svrhu razvoja novih turističkih proizvoda i osmišljavanja mobilne aplikacije za inovativnu prezentaciju baštine, cilj je i umrežavanje, promocija destinacije i nova zapošljavanja.

(S. BRAJKOVIĆ, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani