NEWS
LUTRIJA T

Sjednica općinskog vijeća Općine Vižinada najavljena je za četvrtak, 22. prosinca

vizinada-opcina-t
19.12.2022. 09:37; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica općinskog vijeća Općine Vižinada najavljena je za četvrtak, 22. prosinca

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada  održati će se 22. prosinca 2022. godine (četvrtak) u 18,00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Proračun Općine Vižinada – Visinada za 2023. godinu
 2. Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2023.  godini
 3. Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada u 2023.  godini
 4. Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u
 5. godini
 6. Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada u  2023.  godini
 7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za
 8. godini
 9. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada–Visinada za
 10. godinu
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 12. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 13. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada u 2023. godini
 14. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 15. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
 16. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada
 17. Vijećnička pitanja
Print Friendly, PDF & Email