Ljeto u Funtani

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena za utorak, 23. ožujka

Sjednica Gradskog viejća Grada Poreča u Istarskoj sabornici
20.03.2021. 08:30; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena za utorak, 23. ožujka

Četrdeset i druga sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za utorak, 23. ožujka 2021., u 18,00 sati u Istarskoj sabornici na adresi Obala Matka Laginje 6. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

2. Odluka o dodjeli Povelje 30. april u 2021. godini

    2.1. Povelja 30.april 2021 – prijedlozi za priznanja

3. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2020. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

4. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

5. Odluka o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Poreštine-Museo del territorio parentino

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. izmjena Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo – Centro per la fornitura di servizi alla comunita Citta sana Poreč-Parenzo

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta DV „Radost“ Poreč-Parenzo

8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo

9. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč u 2021. godini

10. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini

11. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 350/7 k.o. Dračevac

     11.1. grafički prikaz

12. Odluka o poslovnom prostoru Grada Poreča-Parenzo

13. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Poreč-Parenzo

     13.1. Odluka o prigovorima na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

     13.2. Odluka za donašanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

          13.2.1 prilozi uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

          13.2.2. poljoprivredno zemljište pregledne karte katastar

14. Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU-a Zone zdravstvenih objekata u Poreču

15. Odluka o izradi izmjena i dopuna DPU-a Servisna zona Poreč – područje I

16. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a Servisna zona Poreč – područje II

      16.1. korištenje i namjena površina

      16.2. način i uvjeti gradnje

Print Friendly, PDF & Email