NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena za četvrtak, 6. kolovoza

gradska-uprava-2
03.08.2020. 14:38; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča najavljena za četvrtak, 6. kolovoza

Trideset i šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 06. kolovoza 2020., u 19,00 sati u velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5/I. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s 30. i 34. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    2.1. Maurizio Zennaro – odgovor na vijećničko pitanje – izricanje ugovorne kazne zbog nekorištenja usluge zbrinjavanja otpada

    2.2. Maurizio Zennaro – odgovor na inicijativu – storniranje ugovornih kazni  

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

   3.1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

   3.2. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020.

4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu u:

– predškolskom odgoju i obrazovanju,

– obrazovanju,

– kulturi,

– sportu i rekreaciji,

– zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i

– socijalnoj skrbi

5. I. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

6. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

7. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

8. Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč za 2019. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2019. godinu

11. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Poreča-Parenzo

12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama na području Grada Poreča-Parenzo

   12.1. Opći uvjeti – prijevoz robe i osoba u pješačkim zonama 

13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Finida

14. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2020. – 2025. godine

 

Sjednica će se održati sukladno odredbama:

-Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“ broj 51/20, 54/20, 55/20, 56/20, 59/20 , 63/20 i 67/20),

-Odluke o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID- 19 („Narodne novine“ broj 80/20 i 81/20),

-Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja javnih događanja i okupljanja od 27.5.2020. godine,

-Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o obvezi nošenja maski za lice ili medicinskih maski od 16.7.2020. ili

-drugačijih važećih odluka i preporuka u vrijeme održavanja sjednice.

Print Friendly, PDF & Email