NEWS
valfresco

Sjednica Gradskog Vijeća u četvrtak, 29.6.

26.06.2006. 00:00; Učitavanja: 48; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog Vijeća u četvrtak, 29.6.

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni – usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Poreča sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ

Tar – Vabriga

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora

OŠ Tar – Vabriga

7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića i

jaslica "Radost" Poreč

8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju Nadzornog odbora

Trgovačkog društva "Parentium" za izgradnju grada d.o.o. Poreč

Print Friendly, PDF & Email