NEWS
Ljekarna

Ruralna područja uskoro bliža Europi

06.12.2006. 00:00; ; Početna / Gospodarstvo / Ruralna područja uskoro bliža Europi
424GO167731.jpg

Agencija za ruralni razvoj Istre (AZZRI) i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu počet će izrađivati strateški program razvoja ruralnog područja Istarske županije. O tomu su jučer na konferenciji za novinare u Pazinu govorili prof. dr. Vjekoslav Par sa Zavoda za upravu poljoprivrednog gospodarstva zagrebačkog Agronomskog fakulteta i Graciano Prekalj, direktor AZZRI-ja. Prekalj je naglasio da će se njegovoj provedbi pristupiti prema iskustvima talijanske regije Toscane, uz čije lokalne vlasti u ovom programu sudjeluje i Agencija za ruralni razvoj Toscane. Izradi programa prethode radionice koje će se od 6. do 15. prosinca održavati u svim sjedištima bivših općina Istre, na kojima će se čelnicima lokalnih vlasti predstaviti način, metodologija i postupak izrade ovog programa razvoja.

Sudjelovanje lokalne samouprave važno je da bi se što preciznije detektirale potrebe, ali i predložili strateški programi razvoja pojedinih ruralnih predjela. Na temelju tih podataka izradit će se dokument koji će odrediti što će se od 2007. do 2013. poduzimati kako bi se poljoprivredni sektori strukturalno izmijenili i tako osigurao razvitak ruralnih područja. To je uobičajen instrument kojim se Europska komisija služi u unapređenju regionalnog razvoja u zemljama kandidatkinjama za pristup Europskoj uniji.

– Nakon prikupljanja informacija izradit će se planovi, pratit će se i vrednovati njihova provedba, uz redovito prilagođavanje potrebama na terenu. Najvažnije je detektirati potrebe, a one će dati smjernice i odrediti prioritete u izradi programa, zaključio je Prekalj.

Da bi se program izradio u skladu s metodologijom, pravilnicima i zakonima Europske unije, u taj je postupak uključen i Agronomski fakultet u Pisi. Za pristup svojim strukturnim fondovima EU je razvio specifičnu metodu ruralnog razvitka nazvanu »lider pristup«, koja se ogleda u suradnji države s lokalnom samoupravom, nevladinim organizacijama i privatno-komercijalnim sektorom u definiranju smjernica razvoja lokalne zajednice.

– Sve će se to predstojećih dana kroz radionice približiti predstavnicima lokalne samouprave u Istri, koja je prva u izradi strateškog programa razvoja ruralnog područja, istaknuo je Par. Dodao je da je važno da inicijativa krene odozdo, od onih koji najbolje poznaju prilike i koji najbolje mogu utvrditi potrebe lokalne zajednice.

Glavni ciljevi izrade strateškog programa su opisivanje stanja na terenu u poljoprivredi, ribarstvu i potencijalima ruralnih područja, koja zatim treba odrediti prema kriterijima EU-a i OECD-a. Slijedi određivanje vizije i strateških ciljeva, prioritetnih područja zahvata te mjera i razvojnih programa. Na temelju toga izradit će se plan razvitka poljoprivredno-prehrambenog sektora, ribarstva i ruralnih područja, za čije će se provođenje na koncu imenovati lokalne akcijske grupe. Neizostavan dio strategije je i njen stalni nadzor i prilagođavanje uvjetima i potrebama lokalne razine. Strateški program razvoja ruralnog područja Istarske županije zapravo je priprema za pristup programu IPARD (europskom planu za poljoprivredu i ruralni razvitak 2007. – 2013.), koji će se primjenjivati od početka iduće godine.

M.Rimanić, Glas Istre

www.azrri.hr

Print Friendly, PDF & Email