NEWS

Ravnatelj Istarskih domova zdravlja o stanju fizikalne medicine i radiologije u DZ Poreč – odgovor gradskom vijećniku Daliboru Jukopili

jukopila
11.12.2023. 18:55; ; Početna / Politika / Ravnatelj Istarskih domova zdravlja o stanju fizikalne medicine i radiologije u DZ Poreč – odgovor gradskom vijećniku Daliboru Jukopili

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča 1. prosinca 2024. vijećnik Dalibor Jukopila (Poreč u srcu)  postavio je slijedeće vijećničko pitanje:

Poštovani g. gradonačelniče, u kontekstu vremena i društvenih (ne)prilika u kojima živimo zdravstvo je uvijek aktualna tema. Ipak i trenutno na području Grada Poreča zasigurno i još aktualnija. Zašto?
Usluge radiologije i fizijatrije već su izvjestan period nedostupne, prema najavama uskoro bi se mogle prepoloviti i one pedijatrijske. Na ovaj je način direktno ugrožena zdravstvena zaštita naših sugrađana.
Da li ste upoznati sa navedenom situacijom u dijelu primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području Grada Poreča?

Odgovor ravnatelja IDZ- a je vijećniku proslijeđen iz Grada Poreča, kojeg prenosimo u cjelosti:

Usluga fizikalne medicine sastoji se iz dva djela, a to je pregled i kontinuirano praćenje liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i fizioterapeuta koji provode fizikalne terapije sa pacijentima po uputi liječnika.
U ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja, fizikalna terapija se pruža u punom obimu poslovanja bez nedostataka kadra svakim radnim danom u redovno radno vrijeme.

Istarski domovi zdravlja kontinuirano raspisuju natječaj za prijem liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u radni odnos na neodređeno, do punjenja upražnjenog radnog mjesta, uzrokovanog liječnicom koja je izašla iz javnozdravstvene mreže i otvorila privatnu fizikalnu ambulantu, nedostatak liječnika popunjavamo sa dolaskom vanjskih specijalista i preraspodjelom unutarnjih djelatnika.
Trenutno tri od pet radnih dana u tjednu ambulanta fizikalne terapije i rehabilitacije posluje sa maksimalnim kapacitetom.

Nakon smrti liječnika radiologa koji je poslovao u prostoru Ispostave Poreč, djelatnost radiologije našla se u sličnoj situaciji kao i fizikalna medicina.
Standardi i normativi u zdravstvu napreduju iz godine u godinu i IDZ-u je u interesu pružiti najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu i skrb, te samim time stvoriti poželjne radne uvijete za sve postojeće i buduće djelatnike.
Upravo iz tog razloga, u ovoj godini, započet je proces nabave nove opreme i preuređenje dijela prostora radiologije koji će zadovoljavati europskim standardima i ostaviti mogućnost za buduće proširenje usluga koji će se pružati na području Poreštine u djelatnosti radiologije.

Do 15.12. ove godine odraditi će se sve predradnje kako bi usluga klasičnih radioloških snimanja otpočela 18.12. ove godine raditi svakim radnim danom u redovno radno vrijeme, a po završetku radova i ostale usluge za koje su se u ovoj godini nabavili novi, suvremeni uređaji.

Na žalost, problem dugogodišnjeg neplaniranja kadra u IDZ-u nije zanemariv i ne može se popraviti preko noći i naći rješenja u kratkom roku. Pravovremeno planiranje i dugogodišnji plan stručnog usavršavanja jedan je od trenutnih fokusa u poslovanju IDZ-a te je od ove godine na stručno usavršavanje doktora medicine upućeno 17 liječnika, od ukupno 23, koji su na usavršavanju, pokrenut je postupak za slanje dodatnih 16 liječnika, te se izbor specijalizanata očekuje do kraja godine, a u sljedećoj godini u planu je raspisivanje novog natječaja za stručno usavršavanje. Neki od specijalnosti za koje su poslani doktori na specijalizaciju ili su u procesu dodjele su šest pedijatrija, dvije fizikalne, dvije radiologije (početkom sljedeće godine dodatne dvije).

 

RAVNATELJ

Manuel Runić, mag.admin.sanit.

Pitanja gradskog vijećnika Dalibora Jukopile na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email