NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

gradporec-logo
05.03.2021. 13:38; ; Početna / Obavijesti / Poziv za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

Upravni odjel za financije Grada Poreča-Parenzo, na temelju Zakona o lokalnim porezima (NN RH br. 115/16 i 101/17)  i Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča –Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 18/2017, 5/2018 i 20/2019) objavljuje  POZIV za podnošenje prijave za razrez poreza Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

Pozivaju se pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja godišnjeg razreza: POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

Prema člancima 25., 26., 41. i 42. Zakona o lokalnim porezima i 5.-7. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo. Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 56. Zakona o  lokalnim porezima novčana kazna u visini od 2.000,00 do 25.000,00 kn pravnoj ili fizičkoj osobi, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi kazna od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Obrasci za prijavu mogu se podići na pisarnici Grada Poreča-Parenzo ili na internet portalu Grada Poreča-Parenzo na linku ovdje ispod poziva.

Popunjena prijava s prilozima dostavlja se na adresu Grad Poreč-Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč ili na e-mail: za porez na kuće za odmor: [email protected]

ili na fax: 052/634-345

Dodatni materijali

Print Friendly, PDF & Email