NEWS

Potpisan i posljednji ugovor u sklopu realizacije EU projekta Poreč – za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje

IMG_6508
11.02.2016. 18:06; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Potpisan i posljednji ugovor u sklopu realizacije EU projekta Poreč – za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje

U četvrtak 11. veljače 2016. godine potpisan je peti i ujedno posljednji ugovor za realizaciju EU projekta Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, koji se odnosi na nabavu OPREME ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE I NABAVU I IMPLEMENTACIJU GIS-a. Uz Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo Edija Štifanića i Milana Lakovića direktora Odvodnje Poreč d.o.o., potpisivanju su nazočili Ivica Curać direktor poduzeća CNM&Co d.o.o., Albin Bačun direktor Protoka d.o.o. i Srećko Oroz direktor Agra Trgovine d.o.o. Za potrebe funkcioniranja i održavanja cjelokupnog sustava odvodnje, te u svrhu praćenja rezultata izlaznih parametara sa uređaja, projektom je predviđena nabava različite opreme koja je, zbog svoje specifičnosti, bila podijeljena u tri grupe nabave:

Grupa nabave 1: NABAVA  VOZILA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE I KAMERE ZA CCTV INSPEKCIJU KANALIZACIJSKIH CIJEVI UGRAĐENE U VOZILO TE NABAVA SPECIJALNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ I PRAŽNJENJE PREŠA I KONTEJNERA.

Ugovor je potpisan sa tvrtkom CNM & Co d.o.o. Jurdani na iznos od 7.103.800,00 kn bez PDV-a. Navedeni ugovor podrazumijeva isporuku 5 vozila i to kombiniranog vozila za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi kapaciteta 8m3, specijalnog vozila za usisavanje fekalija kapaciteta 14 m3, kamere za CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi ugrađena u vozilo, specijalnog vozila za prijevoz i pražnjenje preša i kontejnera, metalnih zatvorenih kontejnera zapremine 7 m3 te obuku djelatnika Odvodnje za rad sa novom opremom gdje praktične vježbe uključuju uobičajene aktivnosti održavanja, podešavanja, korištenje alata, mjerne opreme i radionice koja je dio postrojenja.

Grupa nabave 2: NABAVA HARDVERA I SOFTVERA ZA USPOSTAVU GIS SUSTAVA KANALIZACIJE

Ugovor je potpisan sa tvrtkom PROTOK d.o.o. Zagreb na iznos od 825.987,85 kn bez PDV-a. Ovim su ugovorom obuhvaćene intelektualne usluge uvođenja geoinformacijskog sustava (GIS), obuka djelatnika, inicijalni unos podataka u sustav, GIS softver, GIS server, veza na NUS (SCADA sustav), radne stanice (računala) te uređaj za mrežnu pohranu podataka (NAS).

Oprema za održavanje i čišćenje te snimanje sustava usko je povezana s GIS aktivnostima.. Rezultati CCTV inspekcije integriraju se u GIS i ocjenjuju za dobivanje osnove za plan održavanja (potrebne popravke) i plan budućih investicija.

Grupa nabave 3: NABAVA OPREME ZA BYPASS PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA I/ILI CCTV INSPEKCIJE I SIGURNOSNE OPREME

Ugovor je potpisan sa tvrtkom AGRA TRGOVINA d.o.o. na iznos od 188.250,00 kn bez PDV-a. Ugovorom je predviđena isporuka opreme za bypass prilikom izvođenja radova i/ili CCTV inspekcije te razna sigurnosna oprema.

Provedbom navedenih ugovora osigurat će se novi, integrirani digitalni sustav, kojim će se podignuti kvaliteta samog upravljanja i sigurnost zbrinjavanja otpadnih voda, ali i smanjiti troškovi upravljanja i održavanja sustava.

U okviru EU projekta Poreč, vrijednog 501 milijun kuna, radovi na izgradnji nove kanalizacijske mreže započeli su u 25 naselja Poreštine, a okončani su u 4 naselja. Do sada je izgrađeno ukupno 33 km nove mreže. Okončanjem radova na proširenju mreže bit će izgrađeno ukupno 63 km nove mreže u 28 naselja te će se steći uvjeti za priključenje cca 6.300 novih korisnika na sustav odvodnje. Izvođač ulaže maksimalne napore, a Investitor pruža svu moguću podršku kako bi radovi bili završeni čim prije.

Radovi na rekonstrukciji sustava koji obuhvaćaju rekonstrukciju 23 kilometra postojeće kanalizacijske mreže, izgradnju 26 novih crpnih stanica uz isto toliko rekonstruiranih, napreduju u skladu s predviđenim planom.

Izvođač na izgradnji četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja uveden je u posao u rujnu 2015. godine. Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u fazi su projektiranja, a početak radova na izgradnji planira se u narednim mjesecima. Radovi na ovom ugovoru vrijedni su 291 milijun kuna te čine financijski i operativno najvažniji ugovor EU projekta Poreč.

Misao vodilja projekta Poreč, za kojeg su sredstva osigurana iz Europskih fondova, jest uspostaviti cjeloviti sustav koji će, ne samo zadovoljiti europske direktive i domaće zakonodavstvo u području pročišćavanja otpadnih voda, već kojim će se nivo zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda podignuti na najvišu razinu korištenjem najmodernijih tehnologija kako bi priobalje i more zaštitili i održavali čistim, prije svega zbog zaštite zdravlja građana i  razvoja turizma.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email