NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Poglavarstvo općine Funtana utvrdilo Prijedlog Proračuna za 2007. godinu

17.03.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Poglavarstvo općine Funtana utvrdilo Prijedlog Proračuna za 2007. godinu
688Picture094.jpg

Otvarajući sjednicu Poglavarstva općine Funtana 16.ožujka 2007.godine, Načelnik općine gospodin Tomislav Čoga, pozdravio je Predsjednika Općinskog vijeća gospodina Tomislava Barišića i novinare, te dao riječ Pročelniku Jedinstvenog Upravnog odjela općine Funtana, gospodinu Andreju Štifaniću koji je izvjestio da je na prijedlog oporbenih vijećnika i u skladu sa dogovorom s njima od 23.prosinca 2006.godine osnovana Komisija koja je razmotrila Prijedlog izmjena i dopuna Statuta općine Funtana ( Nezavisna lista- 2 člana, HDZ – 2 člana, IDS – 1 član) i prihvatila Amandmane podnesene od strane IDS-a ( komisija se sastala 5 puta ). Članak 2. novog statuta uvodi dvojezičnost, a uvodi se i novo poglavlje koje definira prava i zaštitu prava talijanske nacionalne manjine. Uvest će se i dvojezične table sa nazivima. IDS se do ove sjednice još nije očitovao, no najavio je da će to učiniti na sjednici Općinskog vijeća. Nakon ovog izvješća članovi Poglavarstva prihvatili su Prijedlog novog Statuta općine Funtana i uputili ga Općinskom vijeću na usvajanje ( 2 člana Poglavarstva opravdano su bila odsutna ).

Poglavarstvo je usvojilo i Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana, koji je konstituiran 26.veljače 2007. godine. U Pravilniku je novina što Općina Funtana želi preuzeti dio poslova i radnika od Vrsarskog komunalnog poduzeća "Montraker", točnije, dva pometača i jednog radnika na održavanju sportskih objekata i javne plaže, koji i inače žive u Funtani. Stvorit će se mali vlastiti komunalni pogon "Marina Funtana" u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela. Usvojen je i Pravilnik o plaćama za radnike koji će biti preuzeti do 15.travnja 2007.godine.

Poglavarstvo je zatim utvrdilo Prijedlog Proračuna za 2007.godinu sa planiranim prihodima od 7,9 milijuna kuna. Iz rashodovne strane je vidljivo da se planira utrošiti na rad predstavničkih i izvršnih tijela općine 651.000 kuna, na javnu upravu i administraciju 1.299.000 kuna, za društvene djelatnosti 1.868.700 kuna ( predškolski odgoj 762.000 kuna, školstvo 427.400 kuna, stipendije učenika i studenata 275.000 kuna, glazbenu školu 117.000 kuna, kulturu 55.800 kuna, sport i rekreaciju 377.000 kuna, socijalnu skrb 160.800 kuna, civilno društvo 85.100 kuna), za komunalni sustav i prostorno uredjenje 4.086.100 kuna.

Tomislav Čoga, načelnik općine je naglasio da nema prihoda od prodaje zemljišta i da se zemljište i ubuduće neće prodavati, osim iznimke gradjanima za zaokruživanje okućnice. U 2007. godini će se odrediti i lokacija za gospodarsku zonu, izraditi idejni projekt i očekuje se da u sufinanciranju učestvuje i država. Prijedlog Proračuna je utvrdjen i upućen Općinskom vijeću na usvajanje.

Usvojen je i Prijedlog projekcije proračuna do 2009. godine, u 2008. g. proračun bi bio 8,3 milijuna kuna , a 2009.g. 8,8 milijuna kuna.

Pod točkom razno izdvajamo davanje suglasnosti za korištenje pomorskog dobra u naturističkom kampu "Istra" u Funtani "Rivieri Poreč" d.d. uz Zahvalnost što je pomaknuta ograda kampa čime je dobijeno još 250 metara Javne plaže za gradjane Funtane.

za Poreštinu.info: R.V.Aleksić

za download:

projekcija proračuna 2007-2009 (pdf 59 kb)

radni proračun 2007 (Excel 166 kb)

prijedlog Statuta općine Funtana (pdf 132 kb)

Amandman 1 (pdf)

Amandman 2 (pdf)

Print Friendly, PDF & Email