NEWS
LUTRIJA T

Početak rada novoizgrađenog reciklažnog dvorišta na Košambri

DCIM/100MEDIA/DJI_2099.JPG
24.09.2018. 15:10; ; Početna / Gospodarstvo / Početak rada novoizgrađenog reciklažnog dvorišta na Košambri

Nakon službenog otvorenja koje je održano danas na Građevini za gospodarenje otpadom Košambra, obavještavaju se građani i korisnici usluga da novoizgrađeno reciklažno dvorište započinje sa radom  u utorak 25. rujna 2018. godine.

Nakon što je u studenom 2017. godine gradu Poreču – Parenzo odobreno  sufinanciranje projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na prostoru građevine za gospodarenje otpadom Košambra, isti radovi započeli su u ožujku 2018. godine te su nedavno i dovršeni, a uporabna dozvola izdana je dana 31.08.2018. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, i to u vrijednosti od 2.267.357,00 kuna što čini 85% ukupne vrijednosti cijelog projekta, dok su preostala sredstva osigurana u proračunu grada Poreča – Parenzo.

Reciklažnim dvorištem upravljati će komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. temeljem Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te Ugovora o prijenosu na upravljanje sklopljenim sa gradom Porečom – Parenzo.

Korištenje usluga reciklažnog dvorišta besplatno je za fizičke osobe, a otpad se u reciklažno dvorište zaprima od ponedjeljka do subote u radnom vremenu od 07:00 do 19:00 sati te nedjeljom od 07:00 do 13:00 sati.

U novom reciklažnom dvorištu omogućeno je svim korisnicima odlaganje 48 različitih vrsta otpada. Važno je naglasiti da će se u reciklažnom dvorištu  osim otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada moći odložiti i problematični (opasni) otpada. Sve detaljnije informacije o vrsti i količini otpada mogu se dobiti od službene osobe u reciklažnom dvorištu, putem telefona 052/555-728 ili kroz informativno, edukativne i promidžbene aktivnosti koje će se također provoditi paralelno sa početkom rada samog reciklažnog dvorišta.

Omogućavanjem mjesta za donošenje raznih vrsta  otpada korisnicima je dana mogućnost za zbrinjavanje otpada na adekvatan način te izbjegavanja nepropisnog odlaganja  u okoliš, a kao posljedica toga stvaranja opasnih divljih deponija.

Usluga Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email