NEWS
LUTRIJA T

Pijanistica Tihana Arvaj: Sabrano, znalački i muzikalno

20.01.2008. 00:00; ; Početna / Kultura / Pijanistica Tihana Arvaj: Sabrano, znalački i muzikalno
56GO244501.jpg

U KONCERTNOJ DVORANI POREČKE GLAZBENE ŠKOLE SLAVKA ZLATIĆA NASTUPILA PIJANISTICA TIHANA ARVAJ

Pijanistica Tihana Arvaj, jedna od najperspektivnijih glazbenika mlađe generacije koje je dala pulska Glazbena škola (klasa prof. Čedne Osip), preksinoć je nastupila na pozornici svojih prvih koncertnih koraka, onoj porečke Glazbene škole Slavka Zlatića. Ondje je Arvaj okončala svoje osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje, a trenutno ga usavršava pri zagrebačkoj Muzičkoj akademiji (klasa prof. Jakše Zlatara). Klavirski recital u organizaciji Hrvatske glazbene scene mladih malobrojnoj je publici ponudio njenu izvedbu djela J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina te S. Rahmanjinova.
Tihana Arvaj se nerijetko odlučuje za koncept programa koji na svojevrstan način odašilje edukativni impuls. Selekcijom kompozicija predstavljenim kronološkim slijedom njihova nastanka upozorava na uvijek zanimljivo i inspirativno skretanje pažnje na stilsko-periodičke okosnice nekih od najvećih predstavnika određenih glazbeno-umjetničkih pravaca. Valja pritom istaknuti da takav pristup interpreta postavlja u red samosvjesnih solista jer njime se na transparentan način otkrivaju karakteristike njegovog glazbeničkog djelovanja te razina razumijevanja zadanog materijala.
Ono što se Arvaj nikako ne može osporiti su inteligencija, skromnost i muzikalnost. Upravo s tim osobinama, dobrodošlim predispozicijama za jednu kvalitetnu pijanističku osobu, uvjerljivo i mudro izgrađuje i oblikuje svoja znanja. To prepoznajemo prilikom gotovo svakog njenog izlaska na scenu, a oni u pravilu rezultiraju uspješnom i dojmljivom koncertnom produkcijom. I preksinoćnja je dijelom takvih Tihaninih ostvarenja, a postigla ga je izvedbom Bachovih »Preludij i fuga u Fis-duru« i »Preludij i fuga u g-molu« (W. K. 1); W. A. Mozartove »Sonate u B- duru; Allegro, Adagio, Allegretto« (K. V. 570); F. Chopinove »Etide u c-molu; op. 25, br. 12« te S. Rahmanjinove »Etide u C-duru; op. 33, br. 2«.
Sabrano, koncizno, slojevito, tehnički i stilski sigurno postavljeno i nadahnuto zvučao je cjelokupni program umjerenog i nepretencioznog sadržaja. Bio je to još jedan u nizu ugodnih i lijepih susreta s klavirom Tihane Arvaj.

Nuša Hauser, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email