NEWS

Osnivačka skupština trgovačkog društva Kaštijun: Gospodarenje otpadom prema EU-u

01.02.2007. 00:00; ; Početna / Gospodarstvo / Osnivačka skupština trgovačkog društva Kaštijun: Gospodarenje otpadom prema EU-u
966kastijun.jpg


– Partneri u tom društvu su Grad Pula i Istarska županija. Poduzeće je osnovano da bi počelo rješavati pitanje gospodarenja otpadom. Imamo najave da iz fondova za zaštitu okoliša da će sufinancirati ovaj regionalni centar. Slijedi izrada njegova koncepta, a potom i eko – studije. Nakon toga izradit će se izvedbeni projekt i ishodovati građevinska dozvola za izgradnju centra, rekao je Miletić. Cilj osnivanja trgovačkog društva Kaštijun je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, u skladu sa smjernicama i direktivama Europske unije, državnom Strategijom gospodarenja otpadom, županijskim Prostornim planom te Planom gospodarenja otpadom.

Jakovčić je naveo da je u novoosnovanom poduzeću Grad Pula zastupljen s 51 posto, a Istarska županija, koja sudjeluje u projektu zastupajući ostale istarske gradove i općine, s 49 posto.

– Očekujem da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 20 milijuna kuna poduprijeti Istarsku županiju u izgradnji regionalnog centra Kaštijun, rekao je Jakovčić. Istaknuo je da će se sva odlagališta otpada u Istri, nakon što se ovo izgradi, postupno zatvoriti, a sanirati će se i divlja odlagališta.

Z.S. – P. Lu

Print Friendly, PDF & Email