NEWS

Općina Višnjan: javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan

01.04.2005. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Višnjan: javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan

Površine i kulture za nekretnine po ovom Natječaju upisane su prema katastarskom operatu.

Natječaj provodi Odbor za prostorno planiranje na način da otvara prispjele pisane ponude te zapisnički utvrđuje koje ponude ispunjavaju a koje ne uvjete iz natječaja, koje su ponude najpovoljnije te predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Word file natječaja (70 kb)

Print Friendly, PDF & Email