NEWS
HALF – s

Općina Funtana: Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2022. godini

udruge
24.01.2022. 19:32; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Funtana: Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2022. godini

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 08/15, 07/17 i 07/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane donio je Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Funtana-Fontane za potpore provedbi programa i projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini, koji se može preuzeti u nastavku ove vijesti.

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2022. g.
Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2022. g.

Print Friendly, PDF & Email