NEWS

Općina Vrsar: Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna za 2022. godinu

24.01.2022. 19:55; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Vrsar: Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna za 2022. godinu
vrsar-uspon

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 1/22), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu koje provode udruge

Popis natječajne dokumentacije:

1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar

1.1. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju programa projekata

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu.doc

3. Upute za prijavitelje

4. Opisni obrazac OPO (Word format)

5. Obrazac proracuna – OPR (excel format)

6. Obrazac izjave o ispunjenju svih obveza prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (Word format)

7. Obrazac izjave o članarini

8. Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa-projekta OK

9. Obrazac ugovora o financiranju (Word format)

10. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Word format)

11. Obrazac izmjena i dopuna proracuna (excel format)

12. Obrazac za opisni izvjestaj OPI (Word format)

13. Obrazac za financijski izvjestaj (excel format)

14. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu kontrolni prilog (Word format)

Print Friendly, PDF & Email