NEWS
Best of Poreč

Održana prezentacija kanalizacijskog sustava Flengi-Gradina

20170505_194113
09.05.2017. 13:05; ; Početna / Novosti / Iz mjesnih odbora / Održana prezentacija kanalizacijskog sustava Flengi-Gradina

Dana 05. svibnja 2017. godine, u prostorijama Mjesnog odbora Gradina, Odvodnja Poreč d.o.o. na čelu s tehničkim direktorom i suradnicima predstavila je mještanima naselja Flengi i Gradina, idejni projekt „Sustav prikupljanja i odvodnje sanitarno otpadnih voda sela istočnog dijela Općine Vrsar – Podsustav Flengi-Gradina“.

U uvodnom govoru načelnik Općine Vrsar, g. Franko Štifanić i pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar, g. Slobodan Vugrinec, pozdravili su prisutne i najavili tijek sastanka,  te su istaknuli važnost ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno zaštitu okoliša.

Nakon toga, skupu se obratio Srđan Mažar, tehnički direktor Odvodnje Poreč d.o.o.,. Kroz prezentaciju je dao kratku informaciju o provedbi EU Projekta Poreč, istaknuvši  izvršene radove na području Općine Vrsar.  Potom je detaljno prezentirao idejni projekt podsustava Flengi-Gradina, upoznao mještane sa  reguliranjem imovinsko pravnih odnosa putem Ugovora o osnivanju prava služnosti za polaganje cjevovoda, te na kraju dao informaciju o skorom raspisivanju javne nabave za izgradnju podsustava Kloštar.

Projektirani kanalizacijski podsustav Flengi-Gradina čine gravitacijski kolektori ukupne duljine 5.927 m’ sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 585 ES. Projekt je podijeljen u dvije faze. Prvu fazu čini gravitacijska kanalizacijska mreža naselja Flengi, ukupne duljine  mreže od 3.310 m’, sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Flengi, a drugu fazu čini gravitacijska kanalizacijska mreža naselja Gradina sa priključenjem na sustav naselja Flengi, ukupne duljine 2.617 m’. Projektirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Flengi, je trećeg stupnja pročišćavanja sa membranskom tehnologijom.

Procijenjena vrijednost predstavljenih projekata je:

  • Prva faza: kanalizacijska mreža naselja i uređaj Flengi, cca 6,5 milijuna kuna,
  • Druga faza: izgradnja kanalizacijske mreže naselja Gradina sa priključenjem na sustav naselja Flengi cca 3.25 milijuna kuna.

Izgradnjom novog sustava mreže naselja omogućit će se priključenje 320 novih korisnika.

Mještani su upoznati i sa namjerom gradnje podsustava Kloštar tijekom 2017. godine.  Podsustav čine gravitacijski kolektori duljine 1.132 m’ i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja sa membranskom tehnologijom, kapaciteta 100 ES. Trenutno je u pripremi natječajna dokumentacija za objavu javne nabave tijekom mjeseca svibnja. Procjena ukupne vrijednosti investicije iznosi 2.700.000 kn, od kojeg 1.450.000 kn otpada na izgradnju kanalizacijske mreže, te 1.350.000 kn na izgradnju uređaja Kloštar.

Nakon izlaganja, svim prisutnim mještanima podijeljeni su prijedlozi Ugovora o osnivanju prava služnosti. Zainteresirani građani iskoristili su mogućnost postavljanja pitanja predstavnicima Odvodnje Poreč d.o.o. i Općine Vrsar.  U nizu postavljenih pitanja mještane je najviše zanimalo projektiranje kanalizacijske mreže odnosno trase kanalizacijskih kolektora po dijelovima naselja, poglavito po njihovim parcelama, mogućnost i način priključenja pojedinih objekata te dinamika izvođenja radova.

Skupu je prisustvovao velik broj mještana kojima je  istaknuta otvorenost za pružanje svih potrebnih informacija o samom projektu u prostorima Odvodnje Poreč d.o.o..

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani