NEWS

Održana četvrta sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće 2013.
foto: Barkun.hr
27.09.2013. 11:42; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Održana četvrta sjednica Gradskog vijeća

Jučer je održana četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo. Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Adriana Jakusa, vijećnici su prihvatili sljedeće točke dnevnog reda:

– Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 01.01. do 30.06.2013.
– Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu
– Odluka o pokriću manjka prihoda u razdoblju od 2013. do 2016. godine
– Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
– Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
– Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
– Prve izmjene i dopune programa javnih potreba za Grad Poreč u 2013. godini u predškolskom obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima
– Odluka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju i financijskog izvještaja Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice Radost Poreč
– Izvještaj o poslovanju i financijski izvještaj TD DOM POREČ
– Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna DPU Servisna zona Poreč – područje II
– Odluka o opozivu i imenovanju uprave-direktora TD Parentium d.o.o. Poreč
– Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika NO TD Stan d.o.o. Poreč
– Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč
– Odluka o uključivanju Grada Poreča-Parenzo u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.

Izvještaj o poslovanju i financijski izvještaj Dječjeg vrtića – Scuola dell’ infanzia Paperino Poreč-Parenzo za 2011. godinu, skinuta je sa dnevnog reda.
Gradonačelnik je povukao prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenju financijskog plana i Izvješće NO Sportske zajednice Grada Poreča za 2012. godinu tako da je Gradsko vijeće obustavilo raspravu i daljnje odlučivanje po predloženom izvješću.
Gradsko vijeće zadužilo je Gradonačelnika da nakon dostave odgovarajućeg izvješća Sportska zajednica Grada Poreča, u kojem će biti sadržani odgovori na pitanja vijećnika postavljenih na sjednici takvo izvješće dostavi na razmatranje Gradskom vijeću na jednoj od narednih sjednica, stoji u priopćenju gradske uprave Grada Poreča.

Print Friendly, PDF & Email