NEWS

Od 8. do 10. srpnja najavljeno špricanje protiv komaraca na području Poreča

05.07.2024. 10:15; ; Početna / Obavijesti / Od 8. do 10. srpnja najavljeno špricanje protiv komaraca na području Poreča
upozorenje komarci

Obavještavaju se građani da je na području Grada Poreča – Parenzo sukladno važećem Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu i Provedbenom planu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu, u planu adulticidni tretman suzbijanja komaraca (špricanje komaraca) ULV metodom.

Tretman će se vršiti na području mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Varvari, Červar Porat te dio prigradskih stancija uz naselje Poreč – Parenzo dana 08.07.2024. godine, i to u večernjim satima (nakon 21:00 sat). 

Dana 09.07.2024. godine u večernjim satima (nakon 21:00 sat), tretman će se provesti na području mjesnih odbora Fuškulin, Mugeba i Nova Vas, dok će se dana 10.07.2024. godine, također u istom vremenskom terminu, tretman vršiti na području naselja Poreč – Parenzo, zajedno s dijelom mjesnog odbora Veli Maj (sjever naselja).

U slučaju neprikladnih vremenskih uvjeta za kvalitetnu provedbu mjera, tretman će se produžiti za odgovarajući broj dana do konačnog kompletiranja tretmana.

Insekticidna sredstva koje se koriste prilikom dezinsekcije neznatno su opasna po zdravlje ljudi i njihove okoline, a u samom okolišu ne zaostaju jer su biorazgradiva.
Svi tretmani provoditi će se u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima te iz tog razloga upozoravamo građane sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima.
Također, umoljavaju se svi pčelari te Udruga pčelara Nektar, da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.

Ujedno, koristimo priliku da zamolimo naše sugrađane da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta te na drugim lokacijama koje koriste (poljoprivredne površine i sl.), isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, raznim posudama za cvijeće i sl.

Mjere će provoditi djelatnici poduzeća DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13; p.p. 291, 51001 Rijeka, s kojima Grad Poreč – Parenzo ima sklopljen važeći Ugovor o Provođenju mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Poreča – Parenzo u 2024. godini.

Za eventualne informacije glede dinamike provedbe, kontaktirati provoditelja mjera na slijedeće kontakte: Telefon:051 506-920, Fax: 051 512-769 te e-mail: [email protected].

INFO: DEZINSEKCIJA d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email