NEWS
VALFRESCO 3-S

Od 5. do 12. ožujka Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II”

gradporec-logo
03.03.2021. 19:30; Učitavanja: 307; Početna / Obavijesti / Od 5. do 12. ožujka Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II”

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), članka 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II” (Sl.G., br. 12/20.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/20-01/314 i ur.broj 2167/01-09/01-21-5 od 2. ožujka 2021. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II”. Javna rasprava provest će se od 5. ožujka do 12. ožujka 2021. godine.

Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 9. ožujka 2021. godine s početkom u 12 sati putem livestream servisa, sukladno Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA 350-01/20-01/116 I URBROJ 531-06-01-20-3 od 20. ožujka 2020. godine.  Pristup se omogućava putem linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Poreča – Parenzo, na dan javnog izlaganja. 

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala m. Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak – petak od 8 – 11 sati, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite.

Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana :

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala m.Tita 5,

– dostavom putem e-mail-a – [email protected]  

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.    

Print Friendly, PDF & Email