NEWS
Ljeto u Funtani

O KANALIZACIJI POREČKOG PRIOBALJA: Funtana dala zeleno svjetlo

14.03.2010. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / O KANALIZACIJI POREČKOG PRIOBALJA: Funtana dala zeleno svjetlo

Vijećnici Funtane su krajem tjedna dali zeleno svjetlo prijedlogu zajedničkog komunalnog poduzeća Usluga, da skupa s Gradom Porečom te općinama Tar-Vabriga i Vrsar krenu u izradu konkretnih projekata za kanalizacijski sustav porečkog priobalja te ga eventualno kandidiraju za sufinanciranje pred Svjetskom bankom i/ili EU-fondovima. Isti je zaključak uz ponešto skepse donio i Tar, a očekuje se da ga u dogledno vrijeme potvrde i vijeća Vrsara i Poreča.
Direktor Usluge Rodoljub Kosić pojašnjava da donošenjem takvog zaključka četiri samouprave pristaju samo na to da zajedno pripreme tehničku dokumentaciju, koju bi kad-tad ionako morale izraditi svaka za sebe. Upozorava da im je u interesu da se u ovoj fazi drže zajedno jer imaju priliku da im dio troška papirologije pokriju Hrvatske vode, a potom i jedinstvenu šansu da povuku bespovratni novac iz europskih fondova.
Spomenutim zaključkom ne preuzimaju financijske i druge obaveze za gradnju uređaja niti zasad odlučuju o modelima sufinanciranja i kreditiranja. O tome će se, veli Kosić, moći razgovarati tek u lipnju, kada će biti gotovi konkretni dokumenti – studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, studija izvedivosti te tehno-ekonomske studije, temeljem kojih će se znati relevantni podaci o tome kako bi sustavi izgledali i koliko bi u konačnici stajali.
Projekt je zasad u fazi idejnih rješenja i obuhvaća pročistače u Materadi, Lanterni, Debelom rtu i Petalonu. Cilj mu je bolje riješiti odvodnju otpadnih voda u najužem obalnom pojasu, prema suvremenim ekološkim standardima i time osigurati zaštitu mora, što će ulaskom u Europsku uniju biti jedan od zahtjeva za porečku rivijeru. Projekt će se u narednim fazama raditi prema novim smjernicama, koje nalažu da se ne planira podmorske ispuste, niti gradi nova mreža, već da se nove uređaje pokuša smjestiti u postojeće gabarite te da se pokuša ponovno iskoristiti vodu i mulj koji ostaju nakon pročišćavanja.

M. D. Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email