NEWS

Novi koncesionar za obavljanje dminjačarskih poslova na području Grada Poreča

17.06.2019. 11:49; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Novi koncesionar za obavljanje dminjačarskih poslova na području Grada Poreča
40429

Odlukom Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča – Parenzo od 09. svibnja 2019. godine, odabran je kao najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo CAMINUS j.d.o.o., Janka Jurkovića 5, Varaždin, OIB 06221600831

Na temelju navedene Odluke Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo zaključio je sa odabranim ponuditeljem Ugovor o koncesiji na razdoblje od 13.06.2019. godine do 13.06.2029. godine.

Odabrani koncesionar započinje sa radom od ponedjeljka 01.07.2019. godine a možete ih kontaktirati na slijedeće brojeve telefona: – 042 330002, 091 5467421, 091 2028009 ili [email protected]

Korisnici usluge (vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju, te su dužni koncesionaru omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” br. 01/2019).

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja Upravni odjel za komunalni sustav Grada, Inspektorat unutarnjih poslova i Inspekcija zaštite od požara i eksploziva.

U privitku ispod se nalazi cjenik dimnjačarskih usluga.

Print Friendly, PDF & Email