NEWS
Laguna Ironman 800

Nova akcija zaprašivanja komaraca na području Poreča od 10. do 13. rujna !

komarac
10.09.2018. 13:39; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Nova akcija zaprašivanja komaraca na području Poreča od 10. do 13. rujna !

Obavještavaju se građani da će se području Grada Poreča-Parenzo, sukladno važećem Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Poreča – Parenzo za 2018. godinu i Provedbenom planu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Poreča – Parenzo za 2018. godinu, vršiti adulticidni tretman suzbijanja komaraca (špricanje komaraca). Tretman će se vršiti na području mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Varvari, Nova Vas i Červar Porat dana 10. rujna u kasnim večernjim satima i 11. rujna u ranim jutarnjim satima, na području MO Fuškulin dana 11. rujna u kasnim večernjim satima i dana 12. rujna u ranim jutarnjim satima te na području grada i prigradskih naselja dana 11., 12. i 13. rujna u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima. U slučaju neprikladnih vremenskih uvjeta za kvalitetnu provedbu mjera, tretman će se produžiti za odgovarajući broj dana do završetka tretmana.

Svi tretmani provodit će se u kasnim večernjim te ranim jutarnjim satima, stoga se upozoravaju građani s respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima.

Također, umoljavaju se pčelari da spreme pčele u košnice tijekom tretiranja komaraca.

Mjere će provoditi djelatnici Zajednice Izvoditelja: Obrt “Eko servis Matić“ Pazin i “Sanitacija Osijek“ d.d., s kojima Grad Poreč-Parenzo ima sklopljen važeći Ugovor o Provođenju mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Poreča-Parenzo u 2018. i 2019. godini.

Print Friendly, PDF & Email