NEWS

Najavljeno je “zamagljivanje” komaraca na području Grada Poreča u periodu od 21. do 23.8.23 !

366076234_796287692499857_1468098686393690534_n
17.08.2023. 15:00; ; Početna / Obavijesti / Najavljeno je “zamagljivanje” komaraca na području Grada Poreča u periodu od 21. do 23.8.23 !

Obavještavaju se građani da je na području Grada Poreča – Parenzo sukladno važećem Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i Provedbenom planu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije za 2023. godinu, u planu adulticidni tretman suzbijanja komaraca (špricanje komaraca) ULV metodom.
Tretman će se vršiti na području mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Varvari, Červar Porat, te dio prigradskih stancija uz naselje Poreč – Parenzo dana 21.08.2023. godine, i to u kasnim večernjim, te noćnim satima.

Dana 22.08.2023. godine u kasnim večernjim satima, te noćnim satima, tretman će se provesti na području mjesnih odbora Fuškulin, Mugeba i Nova Vas, dok će se dana 23.08.2023. godine, također u kasnim večernjim, te noćnim satima, tretman vršiti na području naselje Poreč – Parenzo, zajedno s dijelom mjesnog odbora Veli Maj (sjever naselja).

U slučaju neprikladnih vremenskih uvjeta za kvalitetnu provedbu mjera, tretman će se produžiti za odgovarajući broj dana do konačnog kompletiranja tretmana.
Insekticidna sredstva koje se koriste prilikom dezinsekcije neznatno su opasna po zdravlje ljudi i njihove okoline, a u samom okolišu ne zaostaju jer su biorazgradiva.
Svi tretmani provodit će se u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima te iz tog razloga upozoravamo građane sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima.

Također, obavještavaju se svi pčelari te Udruga pčelara Nektar, da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.
Ujedno, koristimo priliku da zamolimo naše sugrađane da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta te na drugim lokacijama koje koriste (poljoprivredne površine i sl.), isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, raznim posudama za cvijeće i sl.

Mjere će provoditi djelatnici poduzeća DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13; p.p. 291, 51001 Rijeka, s kojima Grad Poreč – Parenzo ima sklopljen važeći Ugovor o Provođenju mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Poreča – Parenzo u 2023. godini.

Za eventualne informacije glede dinamike provedbe, kontaktirati provoditelja mjera na slijedeće kontakte: Telefon:051 506-920, Fax: 051 512-769 te e-mail: [email protected].

 

 

Print Friendly, PDF & Email