NEWS

Ostvareni potrebni uvjeti za priključenje korisnika u naselju Mugeba na izgrađenu kanalizacijsku mrežu

Mugeba
14.05.2021. 10:59; Učitavanja: 123; Početna / Obavijesti / Ostvareni potrebni uvjeti za priključenje korisnika u naselju Mugeba na izgrađenu kanalizacijsku mrežu

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su, nakon nedavnog otvaranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-jug na lokaciji Mornarica, ostvareni potrebni uvjeti za priključenje korisnika u naselju Mugeba na izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Kanalizacijska mreža naselja je izvedena u prvoj fazi EU projekta, a sastoji se od 4.2 kilometara kolektora i dvije crpne stanice, te ukupne je vrijednosti od približno 5 milijuna kuna. Putem iste će se otpadne vode iz približno 125 domaćinstva naselja odvoditi direktno na novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji je realiziran u sklopu Ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja ukupne vrijednosti 291,3 milijuna kuna.

Uređaj Poreč – jug za pročišćavanje otpadnih voda koristi najsuvremeniju tehnologiju membranskog bioreaktora, sa kapacitetom prihvata i obrade otpadne vode za 48.000 ekvivalent stanovnika. Uređaj je izgrađen na parceli površine 17.000 kvadratnih metara i sastoji se zgrade predtretmana otpadne vode, zgrade za membransku ultrafiltraciju, upravne zgrada, bazena za biološku obradu otpadne vode, spremnika pročišćene vode, garaža za specijalna vozila, te parkirnih mjesta za kamione i osobna vozila.

Trenutno se provodi probni rad uređaja za pročišćavanje u trajanju od 365 dana, tijekom kojeg se ispituju svi bitni zahtjevi, te u kojem Izvođač radova snosi troškove i odgovoran je za optimiziranje rada uređaja.

Implementirana tehnologija pročišćavanja omogućuje ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih površina, zalijevanje sportskih terena i poljoprivrednih kultura, te u svrhe protupožarne zaštite i kao tehnološka voda za pranje ulica, odnosno od otpada se stvara resurs za ponovnu upotrebu.

Navedenim je postignut jedan od ciljeva Odvodnje Poreč, a to je smanjenje zagađenja mora i podzemnih voda, čime se stvaraju pretpostavke za dugoročnu zaštitu okoliša, radi daljnjeg razvoja turizma, te podizanje kvalitete života domaćeg stanovništva.

Javni poziv za priključenje je objavljen na oglasnoj ploči naselja i na internetskoj stranici www.odvodnjaporec.hr, na kojoj se mogu naći sve potrebne informacije o načinu i uvjetima priključenja na sustav javne odvodnje.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email