NEWS

Kaštelir: Poslovna zona puni općinsku kasu

06.04.2006. 00:00; ; Početna / Politika / Kaštelir: Poslovna zona puni općinsku kasu
77XO051804.jpg

Općinskom vijeću upućuje se na prihvaćanje konačni proračun za prošlu godinu, zaključeno je na preksinoć održanoj sjednici poglavarstva. Tijekom 2005. ostvareno je oko sedam milijuna kuna, što je 95 posto, odnosno 340 tisuća kuna manje od planiranog. Članovi općinske izvršne vlasti zadovoljni su punjenjem proračuna, tim više što su neke stavke ostvarene u većem iznosu od planiranog. To se posebno odnosi na novac dobiven od poreza – na dohodak od nesamostalne djelatnosti, na tvrtku te promet nekretnina, što je djelomično i plod sve veće aktivnosti poduzetnika u obrtničkoj zoni.

Kako je rekao načelnik Enio Jugovac, ovi prihodi rastu iz godine u godinu, u odnosu na prethodnu veći su za oko 200 tisuća kuna, a očekuje se da bi za otprilike godinu dana mogli iznositi oko milijun kuna.

Na sjednici su usvojene odluke o zamjeni i kupnji zemljišta – poduzeću Radin R prodat će se teren u poslovnoj zoni Labinci, a s obitelji Petrović i Ventin zamijenit će se nekretnine za potrebe javnih površina. Poglavarstvo je donijelo i zaključak kojim se prihvaća dar Marije Romito – dvije katastarske čestice, koje će se iskoristiti za formiranje puta na području turističke zone Diklići. Kako je primijećeno u raspravi, poglavarstvo će na jednoj od idućih sjednica posebno obraditi problem novogradnje kako bi mogli utjecati na buduće arhitektonsko oblikovanje novih stambenih kuća, pa i čitavih naselja koja se na ovom području sve više grade.

Općinskom vijeću upućen je prijedlog izmijenjene odluke o poslovnom prostoru. Kako je pojasnio načelnik Jugovac, ova odluka nije mijenjana još od 1998., cijene su niske i još vezane uz nekadašnju njemačku marku.

– Od tada nismo mijenjali mjesečne zakupnine, a ugovorima sada istječe rok. Cijene su u odnosu na ostale općine preniske, pa predlažem da iznosi ostanu isti, ali da se vežu uz euro, što znači da bi nove cijene bile izjednačene s trećom zonom Grada Poreča, rekao je Jugovac. Članovi poglavarstva složili su se s tim prijedlogom, pa će konačnu riječ dati vijećnici.

Odlučeno je da se objavi javni natječaj za izradu glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Inzistira se na jedinstvenom projektu kako bi se odmah mogla dobiti lokacijska i građevinska dozvola, a Općini će se posredno smanjiti troškovi. Poglavarstvo je donijelo zaključak da se sakupe i informativne ponude za izradu geodetske podloge za potrebe glavnog projekta. Investitor će biti porečki komunalac Usluga, a rok izvedbe je 90 dana.

Na sjednici je bilo riječi i o lutajućoj stoci koja više ne uništava samo poljoprivredne usjeve, već postaje sve veća opasnost i za stanovnike i turiste koji koriste pješačke i biciklističke staze. Dogovoreno je da se kontaktiraju svi koji bi mogli pomoći u rješavanju ovog slučaja – veterinarska i sanitarna inspekcija, policija i županijski poljoprivredni odjel. Na sjednici poglavarstva inicirano je i rješavanje zemljišta u vlasništvu Crkve na kojem je izgrađeno rukometno igralište.

Glas Istre, 6.4.06.


Raskid ugovora sa Zajednicom Talijana


Nakon rasprave usvojena je odluka o raskidu ugovora o dodjeli nekretnina Zajednici Talijana Labinci, jer se nije držala ugovorne obveze o izgradnji biopročistača. Općina se ugovorom obvezala dodijeliti im nekretnine na nekoliko katastarskih čestica vrijedne 222 tisuće kuna, a Zajednica Talijana da će ih rekonstruirati i dograditi te o svom trošku izgraditi i opremiti biološki pročistač za 200 stanovnika u vrijednosti od 733 tisuće kune u roku od šest mjeseci.


To međutim nije učinila ni nakon tri godine. Izgrađen je tek dio kanala u koji su postavljene cijevi i šahtovi. Kako je rekao načelnik, Općina će dio troškova valorizirati kada se napravi glavni projekt kanalizacije za čitavu općinu iz kojeg će biti vidljivo koliko je posla učinjeno.
Print Friendly, PDF & Email