NEWS

Jednake mogućnosti za žene i muškarce na poslu – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta

IMG_7417
23.07.2021. 19:02; ; Početna / Gospodarstvo / Jednake mogućnosti za žene i muškarce na poslu – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta

U HGK – Županijska komora Pula danas je javno predstavljen projekt „Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce“, u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatske zajednice županija i tvrtke Spona Code. Ciljevi projekta sufinanciranog sredstvima Europske komisije su smanjenje utjecaja stereotipa o muškim i ženskim ulogama na poslu, u obitelji i u društvu, te olakšavanje usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza za svakog pojedinca. U Hrvatskoj danas među nezaposlenima i dalje prednjače žene, nerijetko zbog majčinstva, što usporava napredak gospodarstva i smanjuje demografski potencijal. Ovo je bilo posljednje javno predstavljanje projekta nakon javnih događanja prethodno održanih u Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci. 

Svrha projekta „Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce“ je promjena društvenih normi o tradicionalnim ulogama žena i muškaraca u obitelji i na poslu kako bi se smanjili problemi s kojima se mladi ljudi susreću pri zaposlenju i podizanju obitelji. Projektom se povećava svijest o nejednakoj raspodjeli odgovornosti unutar obitelji i o nesvjesnoj pristranosti poslodavaca uslijed stereotipnih očekivanja. Tako se pri zaposlenju i napredovanju daje prednost mladim muškarcima iako su žene jednako obrazovane i sposobne. Postojanje razlika potvrđuju i službeni podaci o obrazovanju i nezaposlenosti. Od 4 % nezaposlenih u Istarskoj županiji, žene čine 47 %, ali među više i visoko obrazovanima je više nezaposlenih žena nego muškaraca,  među visoko obrazovanima – 12,1 % u odnosu na 6,7 % muškaraca. Isti trend razlike nezaposlenih po spolu je prisutan u svim županijama, s time da je najmanja razlika u Gradu Zagrebu (48,5 % muškaraca u odnosu na 51,5 % žena, odnosno 3 %), dok je najveća razlika u Posavini i Slavoniji, posebno u Vukovarsko-srijemskoj županiji (38,3 % muškaraca u odnosu na  61,7 % žena; odnosno 23,4 %).

Sudionike je putem video poziva uvodno pozdravio Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koji je naglasio osviještenost Vlade o socio-ekonomskim izazovima s kojima se mladi ljudi susreću pri zasnivanju obitelji i zaposlenju te i sukladne buduće planove potpore: Uloga države je stvoriti pogodne uvjete kako bi svatko mogao donijeti odluku o zasnivanju obitelji bez bojazni za svoju egzistenciju i budućnost. Upravo zato Vlada ulaže znatan napor kako bi stvorila kvalitetan zakonodavni okvir i mrežu socijalnih usluga kojima se olakšava dio brige i odgovornosti za obitelj. Vjerujem da ćemo i kroz ovaj projekt i zajednički rad svih partnera na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini pridonijeti ne samo poboljšanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života, nego i unaprjeđenju položaja žena na tržištu rad“. 

U ime Istarske županije prisutnima se obratila Predsjednica Skupštine Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar, ujedno i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije: „Rodna ravnopravnost je temeljno ljudsko pravo, jedna od najvećih vrednota i preduvjet za postizanje ciljeva u svrhu razvoja, zapošljavanja i društvene solidarnosti. Uz poticanje ženskog poduzetništva i ekonomske neovisnosti žena kao važnih dimenzija rodne ravnopravnosti, u Istarskoj županiji razvijamo javne usluge koje će omogućiti usklađivanje obaveza obiteljskog i profesionalnog života žena. Svjesni smo da je još uvijek teret skrbi za obitelj, posebno za ovisne članove obitelji – za djecu i starije osobe pretežito na nama ženama. Kao društvo, imamo obavezu stvoriti okruženje koje će osigurati jednake prilike za razvoj punih potencijala svih njegovih članica i članova, a time i zajednice u cjelini“.

Predsjednica HGK – Županijske komore Pula Jasna Jaklin Majetić istaknula je kako digitalizacija danas otvara nove mogućnosti za fleksibilnije načine rada, kao i nove dimenzije socijalne sigurnosti za žene i muškarce.

– Sve promjene koje su se dogodile u zadnjem desetljeću ukazale su na neophodnost usklađene fleksibilnosti na tržištu rada ,kvalitetnim zakonskim i socijalnim reguliranjem radnog statusa žena i muškaraca, a posebno mladih ljudi koji moraju imati egzistencijalnu sigurnost i zbog pravovremenog planiranja obitelji. I ovaj projekt na tom tragu može kvalitetno doprinijeti podizanju ljestvice uključenosti mladih žena i muškaraca na tržište rada kao i stvaranju boljih uvjeta za obiteljski život, što nam je svima zajednički cilj na kojemu treba raditi, poručila je Majetić.

Predstavljene su i mogućnosti europskim sredstvima financiranog uključenja u MAMFORCE SOCIETY kroz audit – strateški alat kreiranja organizacijske kulture koja omogućuje usklađenje profesionalnih i obiteljskih obaveza te jednake mogućnosti razvoja karijera muškaraca i žena.

Smanjene stope bolovanja, veće zadovoljstvo zaposlenih, porast produktivnosti i veći broj žena na rukovodećim pozicijama – rezultati su promjena koje smo kroz audit proveli u 40 organizacija. To su jasni pozitivni pomaci, apsolutno mjerljivi, koji potvrđuju da promišljamo u dobrom smjeru. Zahvaljujući projektu Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce 20 tvrtki ima priliku poboljšati svoje politike i prakse, te posljedično, što je ključno, i produktivnost, a sve uz EU sufinanciranje, istaknula je Diana Kobas Dešković, direktorica tvrtke Spona Code, koja vodi kompanije kroz promjenu organizacijske kulture kako bi se razvili u radna okruženja koja se ističu kao prijatelji obitelji i žena. 

U sklopu javnog predstavljanja projekta prikazana je predstava „Posao i život za žene i muškarce“ Udruge Riječi/Prave/Predstave, u prilagođenom video formatu zbog  aktualne pandemije.

Javna događanja predstavljanja projekta održana su u Rijeci, Splitu, Puli, Osijeku i Varaždinu. Uz ostale projektne aktivnosti provest će se MAMFORCE audit i edukacije za poslodavce i zaposlene u 20 organizacija.

Uz pomoć MAMFORCE metode, koja usmjerava promjenu organizacijske kulture prema uključivom i rodno balansiranom radnom okruženju, u tvrtkama će se identificirati postojeće pristranosti, uvesti organizacijske promjene i prakse koje omogućuju ravnotežu između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Pozitivni pomaci i najbolje prakse će dobiti priznanje u obliku MAMFORCE standarda  kao znaka kvalitete za organizacije prijatelje obitelji i žena.

Na kraju konferencije je upućen javni poziv tvrtkama za uključenje u MAMFORCE SOCIETY o čemu više informacija možete naći na web stranici www.mamforce.hr, gdje se nalaze sve informacije o projektu. 

Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i Spona Code.

Vrijednost projekta je 324,518.06 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje sa 241,675.13 EUR. Projekt se provodi u periodu od 1. lipnja 2020. do  31. srpnja 2022.

 

 

KABINET ŽUPANA

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email