Iz Usluge: pucanje tlačnog cjevovoda CS Saline u Vrsaru

06.02.2007. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Iz Usluge: pucanje tlačnog cjevovoda CS Saline u Vrsaru
187saline_otkop.jpg

Da bi uspostavili nadzor nad nastalim zagađenjem i njegovim širenjem, isključene su crpke u CS Saline, a otpadna voda iz crpnog bazena sa specijalnim komunalnim vozilom autocisternom crpila se i transportirala do najbližeg kontrolnog okna gravitacijskog cjevovoda udaljenog cca 200 m´ .

O nastalom akcidentu, u skladu sa Planom provedbenih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda i operativnog plana na području kanalizacijskog sustava "Vrsar" (ur.broj: 504/2001/SP), rukovoditelj R.J. “Otpadne vode” Siniša Pilat, inž.građ. putem mobilnog aparata obavijestio je slijedeća nadležna tijela:

– Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran,

– Područni vodopravni inspektor,

– Inspektor zaštite okoliša,

– Odjeljak sanitarne inspekcije, Ispostava Poreč,

– Odsjek za zaštitu okoliša IŽ,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.

Po uspostavljenom nadzoru nad nastalim zagađenjem, pristupilo se detektiranju mikro lokacije oštećenja tlačnog voda. Izvršeno je pažljivo otkopavanje oštećenog voda na dubini od 1,5 m´.

Nova tlačna cijev DN 315 mm položena je u rov na pripremljenu posteljicu, a ista je ugrađena uz pomoć UKS komada promjera DN 315 mm. 

Za svo to vrijeme otpadna voda iz crpnog bazena crpila se i transportirala u prekidno okno tlačnog cjevovoda. Ukupno je prevezeno 195 m kubnih otpadne vode.

Površina terena na lokaciji izljevanja otpadnih voda dezinficirana je vapnom.

Građevinske i monterske radove na popravku tlačnog cjevovoda izvršio je građevinski obrt Terakop iz Poreča, uz nadzor i pomoć djelatnika R.J. Otpadnih voda.

Tlačni cjevovod CS Saline stavljen je u funkciju istog dana u 14,50 sati

Print Friendly, PDF & Email