NEWS

Gradonačelnik Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč d.o.o. Milan Laković s predstavnicima Hrvatskih voda o izvedenim projektima u Poreču

sastanak2
23.11.2023. 18:51; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Gradonačelnik Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč d.o.o. Milan Laković s predstavnicima Hrvatskih voda o izvedenim projektima u Poreču

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč d.o.o. Milan Laković sastali su se danas u Maloj gradskoj vijećnici s predstavnicima Hrvatskih voda, generalnim direktorom  Zoranom Đurokovićem, te njegovim zamjenicima, Valentinom Dujmovićem i Davorom Vukmirićem, te Gordanom Gašparovićem, v.d. direktora VGO za slivove sjevernog Jadrana u Hrvatskim vodama.

Predstavnici Hrvatskih voda borave ovih dana u Poreču na 8. Hrvatskoj konferenciji o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“ koja traje do 25. studenog 2023. godine. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvima Predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Na sastanku u gradskoj upravi bilo je govora o projektima koji su provedeni u Poreču, – EU projektu Poreč izgradnje pročistača i sustava odvodnje otpadnih voda u kojem su sudjelovale i Hrvatske vode. Riječ je o prvom takvom, projektu u Hrvatskoj, skupa s pročistačima 3. kategorije. Puštanjem pročistača u rad prije nekoliko godina u potpunosti se štititi vrijedan resurs – more, jer više nema ispuštanja otpadnih voda u njega. Kako je istaknuo na sastanku,  četiri pročistača voda štite more kao jedan od najvažnijih resursa, ne samo za sadašnje, već i za generacije koje tek dolaze. Rezultati se vide već i sada, visoka razina čistoće mora i razvoj životinjskog i biljnog svijeta u porečkom priobalju govore u prilog tome. – I iako se ovdje radi o projektima koji su ispod zemlje, nevidljivi i time možda manje atraktivni, oni su presudni za naš grad i drago mi je da je to prepoznato kao primjer drugima, rekao je gradonačelnik Peršurić.

Na sastanku je bilo govora i o nastavku gradnje kanalizacijske mreže na području Grada Poreča kako bi se došlo do stopostotne pokrivenosti. Direktor Laković je rekao kako Odvodnja Poreč nastavlja projektirati i pripremati dokumentaciju za prijave na natječaje i dobivanje sredstava. Trenutno su u velikom je investicijskom ciklusu izgradnje kanalizacijskih sustava javne odvodnje i provedbi javnih nabava u nekoliko naselja na području grada Poreča koja još nemaju kanalizacijsku mrežu i u kojima će izgraditi 15,2 km nove kanalizacijske mreže, te 10 crpnih stanica, te izgraditi 500 novih priključaka, na koje će se priključiti oko 1.200 novih korisnika.

Podsjetimo, konferencija o Hrvatskim vodama u Poreču traje do nedjelje, organizatori konferencije su strukovna društva o vodama koje koordinira Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, a suorganizator i pokrovitelj konferencije su Hrvatske vode. Hrvatska konferencija o vodama organizira se od 1995. godine i do sada je održano sedam nacionalnih konferencija. Konferencija je nacionalnog značenja s međunarodnim sudjelovanjem, te se održava svake četiri godine i predstavlja svojevrsni rezime znanstvenog i stručnog rada, znanstvenika i stručnjaka svih profila koji se bave problematikom voda u Hrvatskoj.

Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno – stručne teme sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost. U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stolovi o prilagodbama klimatskim promjenama u vodnom sektoru i o geotermalnim vodama.

Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email