NEWS

Grad Poreč: za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča na području naselja Veli Maj u Poreču

19.01.2005. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Grad Poreč: za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča na području naselja Veli Maj u Poreču

Predmetno zemljište nalazi se u samom središtu naselja Veli Maj, koje se nalazi u neposrednoj blizini Poreča (udaljenost od Poreča cca 3 km).

Za navedeno područje na snazi je Detaljni plan uređenja «Veli-Mali Maj I» («Službeni glasnik Grada Poreča» br. 16/01), kojim je određeno da se na predmetnom zemljištu, brojčane oznake 69, može graditi građevina mješovite namjene – poslovne, kulturne, upravne, predškolske, školske, stambene. Maksimalna bruto tlocrtna veličina građevine iznosi 2900 m2, maksimalni visinski gabarit P+1, P+2 i P+3, način gradnje – samostojeći atrijski.

– Grad Poreč –

Print Friendly, PDF & Email