NEWS

Grad Poreč: 89. sjednica Poglavarstva sazvana je za 4. svibnja

02.05.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: 89. sjednica Poglavarstva sazvana je za 4. svibnja
702grad_grb.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 87. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča za prvo tromjesečje 2005. godine

3. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

4. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju posebnih dijelova zgrada (prostora) u vlasništvu Grada Poreča

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč

za zapošljavanje dva diplomirana knjižničara na određeno vrijeme radi zamjene djelatnica na bolovanju

6. Razmatranje Prijedloga Pravilnika o financiranju mamografskih pregleda žena

7. Donošenje Zaključka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje kanalizacijskog kolektora Kukci – Veli Maj

8. Razmatranje Prijedloga Plana i Ugovora godišnjeg održavanja zelenih površina za 2005. godinu

9. Razmatranje Prijedloga Plana i Ugovora godišnjeg održavanja čistoće za 2005. godinu

10. Razmatranje Prijedloga Ugovora o održavanju postrojenja kanalizacijskog sustava oborinskih otpadnih voda za 2005. godinu

11. Donošenje Zaključka o dodjeli u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreč

12. Informacija o izradi dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova) i drugih dokumenata

13. Prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju Međunarodnog programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu i imenovanje voditelja Projekta "Plava zastava" za 2005. godinu

14. Prijedlog Ugovora o izvedbi prostornog obilježja na Trgu slobode u Poreču

15. Prijedlog Pravilnika o načinu naplate na javnim parkiralištima

16. Dopuna Zaključak Gradskog poglavarstva od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju cijene postupanja s otpadom

17. Razno.

– www.porec.hr –

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email