NEWS
LUTRIJA T

Gospodarenje otpadom ili manipulacija smećem ?

17.01.2008. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Gospodarenje otpadom ili manipulacija smećem ?
870123.jpg

Danas je u Labinu održana konferencija za novinare na temu neprimjerenosti rješavanja problema zbrinjavanja otpada u Istarskoj županiji projektom "Kaštijun" i spaljivanje  35% istarskog komunalnog otpada u TC Koromačno (Holcim) u Koromačnu. Na konferenciji su prisustvovali predstavnici ekoloških udruga "Pineta" i "Naša Zemlja". Koordinacija udruga je svjesna težine problema otpada i rješavanja istog, no isto tako smatra da bi drugačijim pristupom rješavanja problema u Istarskoj županiji postigli veoma dobre rezultate. Taj pristup rješavanja problema otpada treba biti prepoznat u Planu gospodarenja otpadom Istarske Županije – koji nažalost još nije usklađen sa nacionalnim, a samim time ni usvojen od mjerodavnih institucija. Plan gospodarenja otpadom Županije Istarske je u ovakvim okvirima neprihvatljiv jer:

1. Sustavno rješavanje problema ne može započeti obrade i odlaganja otpada (izrađuju se planovi za centralno odlagalište Kaštijun, a ne postoji plan gospodarenja otpadom koji će odrediti smjer budućih gradskih sustava; reciklažna dvorišta, transfer stanica, broj kanti za odvojeno prikupljanje otpada, mjere i ciljeve za smanjenje količine otpada).

2. Tehnologija koja je odabrana za ovaj centar nije najbolje rješenje za (35% ukupne količine otpada bi se spaljivalo, a ukupno 35% odlagalo) što je prema našim saznanjima neprihvatljivo jer se na taj način ne pristupa sustavnom rješavanju problema već samo saniranju posljedica neodgovornog ljudskog ponašanja.

3. Postoje indicije kako su studiju utjecaja na okoliš za spaljivanje otpada u Holcimu odobrila svega 2 člana komisije što nije natpolovična većina ukupnog broja članova komisije (nejasan je angažman Ministarstva zaštite okoliša i postojanje institucije procjene utjecaja na okoliš kada se članovi komisije koje odabire samo ministarstvo ili ponašaju neodgovorno ili rade vođeni vlastitim interesima). Udruge postavljaju pitanje; kakav je to sustav kada dvoje ljudi može pravomoćno odrediti prihvatljivost nekog projekta po pitanju utjecaja na okoliš.

4. U prostornom planu Istarske županije (SI.N.IŽ 02/02) u Koromačnu bi se trebale nalaziti građevine za obradu neopasnog tehnološkog otpada te građevina za biološku i termičku obradu otpada. Stoga udruge zahtijevaju objašnjenje tog prostornog plana; da li se u Koromačnu nalazi spalionica otpada ili Tvornica cementa?

5. Spaljivanjem sekundarnih sirovina (Automobilske gume, otpadna ulja i GIO – gorivo iz otpada – u kojemu ima i toksičnih materijala koje upotrebljavamo u kućanstvima) u TC Koromačno, u slučaju akcidentnih situacija narušio bi se i onako krhki eko sustav u okolici.

Zbog svih nejasnoća i povreda načela i procedura tražimo od Županije da ne nastavlja promovirati ovakav način gospodarenja otpadom i okrene se planiranju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom gdje će se maksimalni trud i financijska sredstva ulagati u sprječavanje nastanka otpada, ponovnoj upotrebi i reciklaži, a ne kao u predloženom planu gospodarenja otpadom; u odlaganje i spaljivanje. Prema podatcima iz Europske unije, recikliranjem otprilike 10.000 tona otpada otvaramo 240 radnih mjesta te smatramo da bi i Istarska županija morala prepoznati dobrobiti odvojenog prikupljanja otpada odnosno inteligentnih sustava gospodarenja otpadom.

(IP, Regional)

Print Friendly, PDF & Email