NEWS

Dječji vrtić Radost objavljuje natječaj za radno mjesto asistenta-pomagač u nastavi

10.04.2019. 09:03; Učitavanja: 313; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost objavljuje natječaj za radno mjesto asistenta-pomagač u nastavi

Temeljem članka 26. st. 2. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju i na temelju članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J za prijem na poslove asistenta – pomagač u nastavi 

– 1 (jedna) M/Ž osobe za rad u vrtiću s djecom s teškoćama, na određeno puno radno vrijeme do 30.06.2019. godine, za rad u PV Baderna i ostalim mjestima gdje Ustanova obavlja djelatnost; 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati:

        – uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;

        – završeni prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoškog studija ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);   

Uz prijavu treba priložiti:

  • – životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, presliku izvoda iz knjige rođenih;
  • – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje i potvrda – ne starije od datuma objave natječaja,
  • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti;

Zamolbu i dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić „Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Natječaj za asistenta-pomagač u nastavi”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 18.04.2019. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata.       

Natječaj je objavljen od 10.04. do 18.04. 2019. godine

Print Friendly, PDF & Email