NEWS

Dječji vrtić Radost objavljuje natječaj za radno mjesto: spremač/ica

10.04.2019. 09:06; Učitavanja: 245; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost objavljuje natječaj za radno mjesto: spremač/ica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč , Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto 

      – 1 (jedan/a) spremač/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u DV Radost Poreč i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost, do povratka radnice s bolovanja.            

Uvjeti za prijem u radni odnos:

  • – završena osnovna škola;
  • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
  • – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju;                      

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  • – životopis;
  • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
  • – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariju od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);
  • – dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
  • – presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;
  • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za spremač/ica”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je do 18.04.2019. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata.

.

Print Friendly, PDF & Email