NEWS

Danas sjednica Općinskog poglavarstva Funtane

07.05.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Danas sjednica Općinskog poglavarstva Funtane
 1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice,
 2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a građevinskog područja naselja Funtana,
 3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o groblju,
 4. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana za 2008. godinu,
 5. Donošenje zaključaka temeljem raspisanog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Funtana,
 6. Donošenje zaključaka na temelju raspisanog Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova i pokretnih ili montažnih objekata na javnoj površini (ljetna tržnica Funtana),
 7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača:
  1. za održavanje javne rasvjete,
  2. za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije,
  3. za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova
 8. Razno
Print Friendly, PDF & Email