NEWS
Ljekarna

Danas sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Gradska vijecnica
27.10.2022. 13:06; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Danas sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u četvrtak, 27.10.2022. s početkom u 19.00 sati u dvorani Doma obrtnika u Poreču. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni rad s materijalima:

D N E V N I   RE D

1. Verifikacija zapisnika

    1.1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

    1.2. prilog zapisniku sa 12. sjednice Gradskog vijeća

 

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    2.1. odgovor na vijećničko pitanje Srečko Oštir – održavanje arboretuma

    2.2. odgovor na vijećničko pitanje Srečko Oštir – uređenje kružnih tokova

    2.3. odgovor na vijećničko pitanje Srečko Oštir – status građevinskih dozvola na k.č. 2488-4 i dr.

    2.4. odgovor na vijećničko pitanje Maurizio Zennaro – čišćenje nekadašnjeg carinskog parkirališta u Vlašićevoj ulici

    2.5. odgovor na vijećničko pitanje Aleksandar Kovač – plaćanje komunalne naknade Parenzo invest d.o.o.

    2.6. odgovor na vijećničko pitanje Aleksandar Kovač – ublažavanje posljedica nadolazeće društveno-ekonomske krize na području Grada Poreča-Parenzo

    2.7. dodatak odgovor vijećničko pitanje Aleksandar Kovač – odgovor UO-a za gospodarstvo i EU fondove

3. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu

4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Poreča-Parenzo u razdoblju travanj-lipanj 2022. godine

5. Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu

   5.1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022.

   5.2. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračun grada Poreča-Parenzo za 2022.

6. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

    6.1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

    6.2. Obrazloženje I. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

    6.3. Zapisnik Odbora za proračun i financije

7. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu u: – predškolskom odgoju i obrazovanju, – obrazovanju, – kulturi, – sportu i rekreaciji – zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i – socijalnoj skrbi

8. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

9. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2021. godinu

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi Grad Poreč-Parenzo

12. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Poreč – CENTAR V“ i Pročišćenog teksta Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Poreč – CENTAR V“

     12.1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja CENTAR V – pročišćeni tekst

     12.2. Suglasnost Ministarstva  – CENTAR V

     12.3. DPU Poreč-CENTAR V uvjeti gradnje grafički prikaz

     12.4. DPU Poreč-CENTAR V namjena grafički prikaz

13. Odluka o kupnji zemljišta na k.č. 594/1 k.o. Nova Vas

     13.1. Prilog 1  – k.č. 594/1 procjembeni elaborat

     13.2. Prilog 2 -k.č. 594/1 izvadak iz e-zemljišne knjige

     13.3. Prilog 3 – k.č. 594/1 izvadak iz katastarskog plana

Print Friendly, PDF & Email