NEWS
VALFRESCO sredina

Jerko Sladoljev na Svjetskom kamping kongresu o problemu kampera i kamperista u Europi

27.10.2022. 11:48; ; Početna / Novosti / Jerko Sladoljev na Svjetskom kamping kongresu o problemu kampera i kamperista u Europi
campingwcc

Od 27 do 28.10.2022.g. u Parizu se održava 2.Svjetski kamping kongres u organizaciji F.I.C.C. Internacionalne kamping federacije ili  svjetske udruge kamping potrošača iz Bruxellesa.
Tko je FICC – FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING ET CARAVANING  (MEĐUNARDONI SAVEZ ZA KAMPING I KARAVANING)?
FICC je opće korisni savez kampista (potrošača u kampingu) sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovan je 1933. godine kao Udruga europskih kampista. Cilj ovog saveza je ujediniti sve nacionalne saveze, grupe, kamping i karavaning društva, te im na nekomercijalnim principima pružiti potporu, koordinirati i promicati njihove interese te potrebe na međunarodnoj razini.

Aktivnost FICC-a ogleda se u širenju kampinga i karavaninga te poticanju na stvaranje udruga i saveza takve vrste koji će moći jasno izražavati svoje ciljeve. Zadaća mu je i organizacija godišnjeg rallyja u trajanju od desetak dana (početkom kolovoza) , kada se istodobno održava i opći skup pojedinih komisija i kongres FICC-a.
FICC se sastoji od 58 saveza zastupljenih u 34 države (Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Kanada, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Velika Britanija, Italija,Madjarska, Japan, Irska, Izrael, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, San Marino, Slovačka, Južna Koreja, Španjolska, Švedska, Švicarska, Kona. Tajvan, Turska . Rusija i SAD).

Kao član organizacionog odbora ovog međunarodnog skupa , posebno sam,  u mojem izlaganju naglasio fenomen autodomova i paradokse koji ih nažalost prate u Europi i kod nas. Predavanje sam  virtualno pripremio kroz tekst , film i sliku a u nastavku dajem kratki sažetak mojih opservacija na svijet kamperista i autodomova. 

U Europi se po slobodnim procjenama uslugama kampiaranja  koristi oko 60 mlijuna osoba i ostvaruje oko 350 milijuna noćenja. Računa se da je među njima najmanje jedna trećina kamperista. Svijet kamperista ( vlasnika autodomova)  se tijekom pandemije  značajno izmjenio. Pandemija je natjerala jednu novu generaciju  turista da postanu kampisti, s posebnim naglaskom na autodomove odnosno na  kamperiste.  Kamperistima koji su u kamping svijetu u  ogromnom i najvećem porastu, kamp  odmorišta više nisu dovoljna jer ih jednostavno  Europa a i Hrvatska nema dovoljno .Smatra se također, po slobodnim procjenama da ih samo u Europi nedostaje tridesetak tisuća. Tako su kamperisti prisiljeni ulaziti u kampove, a u koje u biti  svi ne žele jer  su po defaultu ptice selice,  ostaju dan dva i mijenjaju lokacije.

Današnje inovacije iz sektora  kampiranja  dolaze općenito najviše   s naglaskom na kamperizam , s atributom  moderniziranja  iz dva razloga: oba nude mnogo personaliziranija iskustva od onih koje biste očekivali u hotelu ali i klasičnom kampu , a dio su pokreta za povratak jednostavnosti, kontaktu s prirodom, za kampiranje i potrebama po sve  pristupačnijim  cijenama. Riječju : povratku retrokampiranja , dakle  kamping kakav je nekad bio.

Paradoks je da broj kampera stalno raste, a parcela i kamp odmorišta je  u Europi sve manje . To je za sada  shvatila samo Italija koja za slijedeću godinu ulaže u 1000 novih kamper odmorišta.

Čemu zapravo vodi trenutačni boom kamperista  i autodomova ?

Istraživanje na temu kampiranja s kamperima koje je  proveo  Institut za tržišna istraživanja Puls u Njemačkoj,  je trenutno najveće istraživanje takve vrste u svijetu. Proizvođači (između ostalih) također koriste ovu studiju za izradu svojih prognoza za buduće godine. Ali problemi u proizvodnji i isporukama su se pokazali kao nerješivi. Prema  toj studiji, kampere ili autodomove, gledano s aspekta samo njemačke populacije, će imati 29 MILIJUNA Nijemaca u  2023.g., a ako naručite danas autodom možete očekivati ispopruku tek nakon jedne godine, toliki su repovi. U Njemačkoj (kao i u  Europi)  je porast broja registriranih mobilnih domova  od 2010.g  je 61 % . Također je 20%  porast registriranih kamp prikolica od 2010 g.  Već  2020.g.  odobreno je 1,2 milijuna komada  . S druge strane od 2010,g. izgrađeno je novih kampova za 230.000 jedinica-parcela. Toliko kamping jedinica  ima otprilike  danas u kamping ponudi  cijela  Hrvatska .Puno toga što je uvijek vrijedilo i nekako funkcioniralo, danas više ne funkcionira!

Do sada je uvijek bilo tako (izuzmemo li produljene vikende), da, ako preko vikenda želite posjetiti neko popularno parkiralište, trebate doći najkasnije do petka u podne.

Hrvatska vapi za kamper odmorištima koja se,  po mišljenju mnogobrojnih gradonačelnika ne uklapaju u prostorne planove, a time i gubi ogroman dio europskog kamperskog kolača. Osim kamp odmorišta, nedostaje i prateća infrastruktura, stanice za pražnjenje (čišćenje i dezinfekciju) kamperskih kazeta za sve kampere. Postoje samo u kampovima za goste kampa, ali svi ostali nemaju gdje isprazniti. O tzv . „ divljim kamperistima“  ne bi ni govorili , javna je tajna gdje to oni prazne, nažalost.
Kako razvijati ovu ponudu u nas  i Europi ,  bez  razumijevanja  osnovnih uvjeta  o  ovom turističkom fenomenu ?

 I na kraju vrlo plastična slika u Njemačkoj : imamo 61% porast broja registriranih kampera 2016.-2020.  A povećanje izgrađenih kamper mjesta samo 35 %!
Mislim da su brojke prilično jasne i ukazuju na veliku deficitarnost kapaciteta!
Zato mislim da život kamperistima neće biti ljepši , opušteniji i lakši.  Proizvođači im prodaju bajke o slobodnom kampiranju  u prirodi i besplatnom zaustavljanju posvuda, a realnost ih kažnjava npr. sa 300 eura kazne ako kampiraju van kamp odmorišta ili kampa  u Hrvatskoj.
Koja su  rješenja : kamp odmorišta će biti sve  deficitarnija u Europi !!!  Došlo je  vrijeme da receptivne turističke  destinacije konačno investiraju i otvore nova  odmorišta ili će  kamperisti morati prodati svoje kampere ( autodomove). Manjak prostora i odmorišta rezultirao je i s manjkom “kamperskog  bontona”   koji govori o činjenici da se VIŠE VELIKI BROJ  KAMPERISTA NE PRIDRŽAVA PRAVILA. Sve dokazuje da kampiranje  u kamperima  ( autodomovima) neće postati  opuštenije, a  troškovi održavanja mobilnih  kućica  će značajno porasti dok se raspoloženje na receptivnim destinacijama   neće značajnije popraviti.  

I na kraju ono što se ne može razumjeti, je ponašanje receptivnih turističkih destinacija kojj još  strateški  nisu  prihvatile ove  trendove, a što će definiivno još dodatno zakomplicirati ovu užarenu priču kamperista.

Stoga bi trebalo upozoriti ,  pogotovo  na svjetskom kamping kongresu , da  se  strateškim dokumentima upozori ministarstva turizma pojedinih velikih mediteranskih kamping receptivnih destinacija na „ kampersku oluju „ koja se sprema.   Da se prije svega prostornim planovima i  beneficijama poveća kako  kapacitet kamper odmorišta tako i kvaliteta prihvata.

Zato nas raduje vijest talijanskog Ministarstva turizma za potporu Vlade  poduzetnicima u iznosu od 60% iznosa u  izgradnji 1000 novih kamper odmorišta  za 2023.g. 

 

Jerko Sladoljev

Print Friendly, PDF & Email
Ljekarna