NEWS
LUTRIJA T

Dan ozonskog omotača

16.09.2008. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Dan ozonskog omotača
1160302007_17.jpg

Odlukom Ujedinjenih naroda, a s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, 16. rujan je proglašen međunarodnim Danom zaštite ozonskog sloja.

Ove se godine obilježava 21. godišnjica Montrealskog protokola, jednog od najuspješnijih međunarodnih sporazuma. Diljem svijeta podsjeća se na čvrstu obvezu zemalja članica Monteralskog protokola o poduzimanju mjera za ukidanjem potrošnje ozonu štetnih tvari.
Provedbom Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj postignuto je značajno globalno smanjenje emisija ovih tvari u zrak te smanjenje učinka globalnog zagrijavanja i promjene klime. Međutim, obzirom da se radi o postojanim tvarima, smanjenje njihovih koncentracija u stratosferi sporo opada, te stručnjaci predviđaju potpunu uspostavu prirodne ravnoteže stvaranja i razgradnje ozonskog sloja tek sredinom stoljeća.

Republika Hrvatska stranka je Montrealskog protokola, te je prihvatila sve izmjene i dopune Protokola, a za provedbu ovog međunarodnog propisa nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje provodi niz aktivnosti vezanih uz zaštitu ozonskog sloja: od izrade i provedbe propisa, provedbe projekata kojima se Hrvatsko gospodarstvo prilagođava novim tehnologijama i tvarima ne štetnima za ozonski sloj, sve do suradnje s javnošću.

Osim freona i halona, ozonski sloj oštećuju ugljik tetraklorid koji se nalazi u otapalima i sredstvima za čišćenje te u fumigantima, metil bromid koji služi kao sredstvo za fumigaciju tla u staklenicima a kod nas se najviše koristi u proizvodnji presadnica duhana, 1,1,1 triklor etan, odnosno metil kloroform koji se koristi kao otapalo za odmašćivanje strojeva te nezasićeni klorofluorougljikovodici i nezasićeni bromougljikovodici.

net.hr

Više link: http://www.net.hr
Print Friendly, PDF & Email