NEWS

Aktualni sat 13. sjednice Gradskog vijeća – pitanja vijećnika (drugi dio)

porec-starigrad
24.10.2014. 13:32; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Aktualni sat 13. sjednice Gradskog vijeća – pitanja vijećnika (drugi dio)

U nastavku je drugi dio aktualnog sata 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo održane 23. listopada u velikoj vijećnici.

Vijećnik Stevo Žufić pitao je zašto se Poreč nije uključio u program Ministarstva turizma „Hrvatska 365“ i zašto Grad i njegov TZ nemaju program za produljenje turističke sezone. Žufića je također zanimalo zašto su par dana nakon sjednice Gradskog vijeća u srpnju u Poreču nastupile novosti u sustavu naplate parkiranja u nekim ulicama i novom parkingu na zelenoj površini Vrtova, što smatra ignoriranjem vijećnika. Također smatra da je na isti način Gradsko vijeće isključeno iz izrade Strategije razvoja Grada. Gradonačelnik je rekao kako pitanje zašto se nije uključilo u projekt „Hrvatska 365“  treba biti upućeno direktoru TZ-a. Dodao je kako je činjenica da je ta inicijativa stvarno dobra, ali nekih rezultata u ovoj godini biti neće, čak niti za one oni koji su se uključili u tome, o čemu svjedoči broj gostiju. Poreč na današnji dan ima 1.278 gostiju, Umag koji se uključio u projekt 574 gostiju, a Rovinj 869 gostiju. „Ne pada mi na pamet ignorirati Gradsko vijeće, sve informacije nalaze se na našim web stranicama i ne vidim razloga zašto bi se vijećnici osjećali neinformirani“, kazao je gradonačelnik.

O Strategiji gospodarskog razvoja Grada Poreča – Parenzo govorila je Tatjana Matošević, pročelnica Odjela za proračun i gospodarstvo. Rekla je kako se na Strategiji aktivno počelo raditi krajem svibnja, prikupljanjem i obrađivanjem svih statističkih i drugih pokazatelja koji čine njenu prvu fazu. U tom je periodu izvršena analiza čimbenika gospodarskog razvoja, kojom je obuhvaćeno područje stanovništva, gospodarstva i turizma, a u tom materijalu koji izrađuje znanstveno-istraživački tim Ekonomskog fakulteta u Puli, analizirana je i anketa upućena poduzetnicima s područja Grada Poreča. Sav materijal dopunjen je sugestijama i mišljenima članova Radnog tima nakon čega je poslan Partnerskom odboru da dostave sugestije, a riječ je o svim relevantnim institucijama s područja Grada koji mogu doprinijeti izradi Strategije. Sada je u tijeku središnja faza izrade, kojom se utvrđuju strateška usmjerenja Grada, ciljevi i mjere za postizanje istih. Istekao je rok za prikupljanje projekta koji se planiraju realizirati kroz sljedeće razdoblje, nakon čega će se takav materijal prezentirati odboru i omogućiti prezentiranje javnosti kroz e-konzultacije, a potom i prezentacija pred vijećnicima, zaključila je Matošević.

Vijećnika Marija Ritošu zanimalo je kako funkcionira poludnevni boravak u Domu za starije i nemoćne, a dao je i inicijativu za sređivanjem stanja reklamnih panoa na objektima u centru grada, te apelirao da se nešto učini po pitanju kontejnera za otpad kraj Carinskog gata koji nagrđuju izgled rive. Ravnatelj Doma Mario Laković rekao je kako je šest mjeseci nakon otvaranja ustanove organiziran poludnevni boravak korisnika i od tada kontinuirano funkcionira. Kapacitet je 20 korisnika u dnevnom boravku, a tu su i dvije sobe za odmor. Trenutno ovu uslugu koristi 17 korisnika, svi osim jednoga iz Poreča. Usto vrši se i prijevoz korisnika ujutro u Dom i poslijepodne kućama. S ovom su uslugom ograničeni na područje oko 6-7 kilometara.

Vijećnica Dolores Gersinich rekla je da su, gledajući izvješća o programima vanbolničkog liječenja ovisnosti rezultati Grada Poreča sve bolji, no u izvješćima Ministarstva zdravlja i Istarskoj županiji oni su mnogo lošiji i bilježi se porast ovisnika, te se zanimala se zašto su ti rezultati različiti. Zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić Čuš rekla je kako je Grad Poreč uz Pulu jedini u Istri koji ima punkt za prihvat ovisnika. Koje točno različite podatke imate, teško mi je detektirati jer nisu izneseni, rekla je dogradonačelnica, te dodala da ako postoje egzaktni pokazatelji mogu se analizirati. Dodala je kako je rad s ovisnicima unaprijeđen i dolaskom psihijatra u Poreč, koji ima osiguran besplatan prijevoz od strane Zavoda za javno zdravstvo. Događaju se pozitivne promjene u sustavu zdravstvene zaštite ovisnika, rekla je Basanić Čuš, iako je bilo, dodala je, ove godine u zdravstvenom sustavu turbulencija oko toga na koji način transformirati centre za prihvat ovisnika. Rekla je kako iz Grada u ovom trenutku u odnosu na županiju i državu ne daju prihvat ovisnika jer se radi o socijalnoj kategoriji i ljudima u vrlo teškim životnim situacijama kojima je teško doći do pulskog centra, kao jedinog takvog u Istarskoj županiji. Dodala je kako imaju pokazatelje da je ovisnost o teškim drogama u opadanju, ali ne i u slučaju lakih droga.

-Riječ je o kompleksnom pitanju koje bi trebalo biti bazirano na podacima, pitanju na koje je teško odgovoriti kratko i vrlo ćemo rado odgovoriti pismeno sa konkretnim podacima. Poreč je jedini grad uz Pulu u Istri koji ima prihvat ovisnika i mislim da je to velika prednost našeg grada, zaključila je Basanić Čuš.

Vijećnicu Gersinich zanimalo je i tko u Poreču u Hitnoj pomoći noću brine za pacijente. Basanić Čuš je rekla da se po tom pitanju drži standard koji je prema pokazateljima zadovoljavajući za Grad Poreč, koji je bio u ljetnim i sada u zimskim mjesecima, kada se financira tim T2, koji dežura tijekom noći. Osim toga, funkcionira i Protokol o postupanju, jer su Istarski domovi zdravlja i Zavod za hitnu medicinu potpisali ugovor, po kojem se mora osigurati dostupnu pomoć i mimo nadstandarda koji Grad plaća. U komunikaciji smo s ravnateljicom Zavoda za hitnu medicinu, Ksenijom Družetić-Božić za 2015. godinu i sa našim timom Hitne, a imamo informaciju da nema problema sa funkcioniranjem, niti ih je bilo u ljetnim mjesecima, rekla je zamjenica gradonačelnika.

Vijećnicu Danijelu Banko Štokovac zanimalo je kakva je situacija s izgradnjom dječjeg igrališta u Baderni, te da li će tamošnji dječji vrtić može dobiti neku zaštitu od sunca u dvorištu, što je posebno potrebno u ljetnim mjesecima. Gradonačelnik je rekao kako je potpisan ugovor za izgradnju nekoliko igrališta u Baderni i u naseljima Stranići i Kukci. Taj ugovor još nije konzumiran zbog stanja u proračunu, dodao je Štifanić, a vidjet će kako će se odvijati situacija sa proračunskim prihodima do kraja godine. Ako se ne bude moglo isfinancirati, onda će se igrališta kandidirati prema mjeri 7 Ministarstva poljoprivredne, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Ravnateljica dječjeg vrtića Radost po čijom je kapom i područni vrtić u Baderni rekla je kako su u svom godišnjem planu predvidjeli sadnju nekoliko stablašica u dvorištu vrtića, što će se dogovoriti sa stručnom suradnicom iz odjela za komunalni sustav.

Vijećnica Manuela Janko pitala je da li će se aktivnosti slične onima u knjižničnom stacionaru u Červar Portu provoditi, kako je najavljeno, i u mjesnom odboru Nova Vas i da li su planirane i u drugim MO-ima.  Zamjenica gradonačelnika Nadia Štifanić Dobrilović rekla je kako će 11. studenog  u 11 sati u MO-u Nova Vas zaživjeti inicijativa knjižničnog stacionara kojom se knjiga želi približiti čitateljima u udaljenijim naseljima. Rezultati su za sada dobri i želimo približiti knjigu svima, modeli će biti book crossing, ili klasična razmjena knjiga. U razgovoru s ravnateljicom Gradske knjižnice i predstavnicima mjesnih odbora svi su rado prihvatili inicijativu i ona će se provesti gdje god je moguće, zaključila je Štifanić Dobrilović.

I zadnje pitanje koje je zanimalo vijećnicu Janko odnosilo se na izgradnju grobnica u novom dijelu gradskog groblja – ukupnu investiciju i tijek prodaje.

Zbog više upita građana i u nedostatku zemljanih grobnih mjesta pristupili smo izgradnji 22 grobnice, rekao je Mažar. Riječ je o šesnaest grobnica sa tri mjesta, šest njih sa šest mjesta, okončana vrijednost radova je bila nešto iznad 420 tisuća kuna, a izvođač je bio „Vladimir Gortan“ iz Pazina. Za sada je prodana jedna grobnica sa šest mjesta i osam grobnica sa tri mjesta, a građani i dalje podnose zahtjeve, zaključio je tehnički direktor Usluge.

Grad Poreč

>> PRVI DIO

Print Friendly, PDF & Email