NEWS

30 godina Zdravog grada u Poreču !

grupna 1
24.11.2023. 19:05; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / 30 godina Zdravog grada u Poreču !

Poreč sa statusom grada zdravlja

U svečanom i dostojanstvenom tonu, uz fotografije koje dokumentiraju dugačak i uspješan lokalni put skrbi o zdravlju i u prepunoj Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo 23. 11. 2023. obilježeno je 30 godina porečkog lokalnog puta zdravlja.

Gradonačelnik Loris Peršurić je priredio svečani prijem u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo kojim je obilježen vrijedan i dostojanstven, 30 godina dugačak put projekta Zdravi grad Poreč, na kojemu je Poreč stekao status garda zdravlja i socijalno osjetljive zajednice za sve svoje stanovnike. 

Poreč je među prvim gradovima Hrvatske odabrao slijediti svjetski pokret i pristupiti projektu zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije(SZO) te je bio jedan od prvih gradova pridruženih Hrvatskoj mreži zdravih gradova (HMZG). Gradske vlasti Grada Poreča su u studenom 1993. donosile formalne odluke o pristupanju projektu Zdravi grad, a prvi je ideju kasnih 80-tih prošlog stoljeća u grad donio primarius.mr.sc. dr. Nino Basanić. Poreč je na tom putu izgradio respektabilnu, veliku sliku zdravlja u zajednici, razvijao viziju grada zdravlja i rukovodio se idejom SZO „misli globalno djeluj lokalno“ i „zdravlje za sve za 21. stoljeće“ brinući tako sustavno o zdravlju svojih stanovnika. Zdravi grad Poreč je u godinama postao grad model i za znatno veće gradove u razvoju lokalne zaštite zdravlja i odgovornom upravljanju  kvalitetom života stanovnika u zajednici.

Predsjednica Hrvatske mreže zdravih gradova prof. dr.sc. Selma Šogorić čestitala je Poreču ovaj uspjeh i jubilej iz Utrehta u Nizozemskoj gdje je u isto vrijeme nazočila Konferenciji Europske mreže zdravih gradova SZO. Dr. Šogorić Zdravi grad Poreč godinama naziva liderom HMZG te ističe porečki kontinuitet i stabilnost u razvoju zdravog grada kao i fascinantnu povezanost, sinergiju stručnjaka, gradskih vlasti i građana Poreča u kreiranju lokalnih zaštitnih programa i lokalnih politika za zdravlje stanovnike Poreča.

Gradonačelnik Poreča, Loris Peršurić čestitao je timu Zdravog grada, naglasio je kako projekt Zdravi grad mijenja Poreč i značajno utječe na stalno unaprjeđenje kvalitete života u zajednici. Nezaobilazno se prisjetio primariusa mr.sc. dr.  Nina Basanića koji je ideju zdravih gradova donio u Poreč prije 30 godina. Jednako je tako naglasio da projekt Zdravi grad Poreč ima stabilnu podršku gradske vlasti jer Poreč , među ostalim, stalno stremi tome da bude bolje i zdravije mjesto za život svojim stanovnicima.

S Porečanima su ovaj veliki jubilej obilježili predstavnice prijateljskih zdravih gradova Rijeke i Labina te predstavnice zdravih županija i to Istarske županije i Primorsko goranske županije. Na skupu je u ovoj prilici bio nazočan i prof.dr.sc. Albert Marinculić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji već godinama supervizira i educira timove Poreča iz oblasti ekologije i zdravlja.

Basanić-Čuš na temu Zdravi grad – 30 godina s vama!

Ravnateljica i koordinatorica Zdravog grada Poreč-Parenzo, Nataša Basanić Čuš prisutnima se obratila rezimirajući 30 godina dug put zdravlja u Poreču koji istinski zavrjeđuje divljenje. Imenovala je ljude koji su projekt Zdravi grad doveli u Poreč, koji su gradili temelje i stvarali uvjete za njegov dugačak uspješan put kojemu Poreč kao grad zdravlja svjedoči i danas. Izrazila je to riječima „danas više sa nama nije čovjek koji je inovativnu i sve vremensku ideju zdravih gradova SZO krajem 80-tih godina prošlog stoljeća prvi donio u Poreč, dr. Nino Basanić, moj otac… Ideju zdravog grada do samoga kraja nije otpustio. I baš ta pozitivna zaraza idejom zdravog grada i vjerovanje u svevremensku i sveobuhvatnu ideju zdravlja za sve građane je ono što je Poreč obilježilo u godinama, izdiže ga i razlikuje u odnosu na većinu drugih gradova. Ta se ideja prenosila i prenosi se na generacije Porečana. U prvoj ediciji Zdravi grad – Città sana , kojoj je dr. Basanić bio urednik, a kojom su se 90-tih godina porečki stručnjaci okupljeni oko ideje zdravog grada prvi puta predstavili javnosti napisao je …“  …uz jedra porečkog projekta Zdravi grad plovidba na bespuću neizvjesnosti i obećavajućih mogućnosti mogla je početi . Ona traje i obećava ….Gradskoj vladi je dana  Noina arka zdravlja za 21. stoljeće. Što će u nju ukrcati i koliko je podupirati u Scilama i Haribdama koje mora proći do kraja drugog tisućljeća , ostaje da se vidi“…

Danas vidimo da naša zdravo gradska barka hrabro plovi u izazovno  21. stoljeće i gradi otpornu i povezanu zajednicu, da gradi Poreč Zdravi grad, siguran grad, human grad, socijalno osjetljiv grad, lijep, čist i uredan grad, aktivan i mobilan grad, pristupačan grad za najranjivije, da stremi graditi uvjete za grad bez rizika za svoje stanovnike. „

Prisjetila se doprinosa pok. dr. Ivana Jovanovića i pok. dr. Josipa Krajcara koji su za života također dali svoj značajan doprinos rastu i razvoju projekta Zdravi grad Poreč.

Zahvalila je na skupu prisutnim iznimno zaslužnim ljudima koji su timski gradili temelje Zdravog grada i to gospodinu Marinu Sedmaku koji je 1993. bio pročelnik resornog gradskog odjela, odmah prepoznao vrijednu ideju zdravih gradova te ju je predano operacionalizirao i podržavao u nastajanju. Gđi. Sonji Vojinović tada zaposlenu uz pročelnika Sedmaka koja je prve ideje Zdravog grada Poreč oblikovala u sadržaje, tekstove, reprezentativne pisane tragove Grada Poreča o iniciranju Zdravog grada i odradila svu potrebnu pripremu da projekt Zdravi grad formalno uplovi u naš grad. Zahvalila je i gđi. Anđelki Prekalj koji je našla formu za prvu lokalnu ustanovu koja je u Poreču tada počela razvijati projekt Zdravi grad Poreč. Istaknula je izniman značaj i doprinos novinarke u mirovini, gđe. Vesne Medvedec, koja se je samoinicijativno pred 30 godina profesionalno priklonila ideji zdravog grada, odlučila pisati afirmativne tekstove o zdravlju i zdravim životnim izborima te udarila pečat istarskom afirmativnom novinarstvu. Svoje zvanje i znanje usmjerila je zdravlju stanovnika Poreča i Istre kroz nebrojene edukativne pisane tekstove u Glasu Istre. Zahvalila je umirovljenoj profesorici dr.sc. Josipi Bašić koja je bila mentorica i učiteljica porečkih timova punih 20 godina iz oblasti prevencije i zaštite djece i mladih Poreča i uz koju je Poreč prozvan „Gradom laboratorijem „ iz oblasti lokalne prevencije. Zahvalila se i ljudima koji su djelovali u prvim upravnim i stručnim tijelima projekta Zdravi grad Poreč i donosili bitne odluke o smjerovima razvoja projekta Zdravi grad za Poreč i to Oresteu Cossettu, dr.sc. Damiru Hrvatinu i dr. Anti Ivančiću.

Basanić Čuš je iskreno zahvalila gradonačelniku Poreča Lorisu Peršuriću na podršci , iskrenom vjerovanju u projekt zdravi grad te na njegovu djelovanju kojim kvalitetu života i zdravlje uključuje u sve pore grada i lokalne politike. Zahvalila je svim prisutnima na skupu ali i onima koji nisu mogli biti te svim zaposlenicima ustanove Zdravi grda Poreč naglasivši da svi zajedno čine tako uspješan porečki veliki tim za zdravlje. Isto tako zahvalila je na praćenju svim medijima i svim korisnicima programa Zdravog grada Poreč  koji u godinama postaju najveći saveznici, volonteri i zagovarači.

Na kraju je naglasila „iz ove retrospektive je vidljivo koliko je puno trebalo predanih ljudi po putu da Zdravi grad Poreč postane ono što je danas, da s ponosom možemo reći da je grad zdravlja i socijalno osjetljiva zajednica, ekološki osviještena zajednica koja neprestano osluškuje bilo svojih građana i odgovara na potrebe ljudi. Trebalo je puno ljudi da Poreč postane grad koji ideju zdravlja u najširem smislu ugrađuje u svaku poru grada. Trebalo je i puno učenja, puno prijateljskih zdravih gradova i županija koji dijele svoja iskustva, podršku i najbolju praksu, trebala je Hrvatska mreža zdravih gradova, dr. Selma Šogorić, pok. dr Slobodan Lang , Svjetska zdravstvena organizacija , trebali ste svi vi/mi koji smo se oko ideje Zdravog grada okupili i u Poreču povezali ….Trebali su senzibilizirani gradonačelnici koji su u godinama mogli prepoznati taj put i podržavati ga. Trebalo je i dalje treba razumijevanje da Zdravi grad nije finalni produkt. Zdravi grad je proces koji neprestano traje u nastojanju da zajednica raste i razvija se kao skladna oaza, sretnije, bolje i zdravije mjesto za život svih stanovnika, naglasila je Basanić Čuš u svom govoru.

Danas ideja SZO „zdravlje za sve za 21. stoljeće“ u Poreču nije više utopijska kako se činila na početku. Ona je cilj i motivacija za zdravlje i kvalitetu života Porečana ali i svih stanovnika Istre. Zato, hvala vam svima na svakom vašem doprinosu na ovom značajnom 30 godina dugačkom putu s kojim u Poreču zajedno idemo dalje….“

 

Zdravi grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email