Javni uvid u lokacijsku dozvolu samo dva sata i to u Zagrebu!

05.05.2016. 10:58; ; Početna / Politika / Javni uvid u lokacijsku dozvolu samo dva sata i to u Zagrebu!
Larun

ZELENA ISTRA UPOZORAVA NA POSTUPAK MINISTARSTVA GRADITELJSTVA KOD ISHODOVANJA DOZVOLE ZA GOLF IGRALIŠTE LARUN U OPĆINI TAR VABRIGA

Udruga Zelena Istra proslijedila je medijima zanimljiv komentar koji se veže za postupak ishođenja potrebnih dozvola i dokumentacije radi početka izgradnje golf igrališta Larun na području općine Tar Vabriga. Konkretno radi se o postupku izdavanja lokacijske dozvole za dotičnu investiciju.

Dakle, ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za dozvole od državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija objavilo je 21. travnja 2016. na svojim mrežnim stranicama javni poziv “strankama u postupku da izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole radi izjašnjavanja za zahvat u prostor Golf Larun na katastarskim česticama k.o. Vabriga na području općine Tar-Vabriga u Istarskoj županiji”.
Do te rečenice sve izgleda sasvim normalno. Pozivaju se vlasnici parcela koje graniče s novim golf igralištem i pripadajućom izgradnjom da se informiraju i izjasne o eventualnim primjedbama.
Nastavak koji slijedi, međutim, izigravanje je načela informiranja i sudjelovanja zainteresirane javnosti i predstavlja kršenje Aarhuške konvencije, napominju iz Zelene Istre. Naime, ne samo da je poziv na javni uvid objavljen samo na internetskim stranicama i oglasnoj ploči navedenog ministarstva, nego se javni uvid mogao obaviti samo jednog dana 2. svibnja i to cijela dva sata, od 10 do 12 sati u prostorijama ministarstva u Zagrebu.
Da ne bi bilo zabune o pravoj namjeri na taj način objavljenog poziva, u njemu stoji i rečenica da se “lokacijska dozvola može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu”.
Iz iznesenog udruga Zelena Istra povlači zaključak da se u biti radi o fingiranom uključivanju zainteresirane javnosti u postupak izdavanja lokacijske dozvole. U biti cijeli postupak navodi na sumnju o stvarnoj namjeri, jer ograničavati na jedan dan i određenu satnicu i to u gradu koji je udaljen više od 200 kilometara od Tara mogućnost javnog uvida u dokumentaciju čini se u najmanju ruku smiješnim.

Udruga Zelena Istra tvrdi da je cijeli postupak proveden protuzakonito i prilaže dokazni materijal u vidu rješenja Upravnog suda u Rijeci. Po tom rješenju stranke u postupku imaju pravo uvida u spis bilo kada u uredovno vrijeme, a ne samo u vrijeme navedeno u prije spomenutom javnom pozivu.
Zakon o općem upravnom postupku propisuje pravo na uvid u spis i to ne vezuje na samo jedan dan, već daje to pravo bilo kad u toku cijelog postupka, a pravo na izjašnjavanje ima tijekom cijelog postupka.

Predsjednica udruge Dušica Radojčić objasnila nam je da su o ovom slučaju obavijestili javnost kako bi se ubuduće zaštitila demokratska i zakonom zajamčena prava. Slučaj golf igrališta u Taru je povod za utvrđivanje načela pravne države.

Uz igralište predviđeno 1.200 ležajeva

Golf Larun ukupne površine 130 hektara nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom pojasu i predvlđa izgradnju hotela i vila ukupnog kapaciteta 1.200 ležajeva. U izvještaju DUUDI-ja za 2015. godinu stoji da je projetk Golfa Larun proglašen potencijalnim strateškim projektom za državu te je u tu svrhu inicirana potrebna procedura.

Glas Istre, 6.5.2016

Više o projetku na web-stranicama

Print Friendly, PDF & Email