NEWS
valfresco

Općina Vrsar objavila je poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine

vrsar-air
foto: Glas Istre
31.08.2019. 09:21; Učitavanja: 231; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Vrsar objavila je poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrsar-Orsera jesu djelatnosti, projekti, programi i aktivnosti od interesa za Općinu Vrsar-Orsera.

Predmet  ovog  Poziva  je  prikupljanje  prijava  za  financiranje  potpora  iz  proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu za programe iz slijedećih područja:

  • – predškolski odgoj i obrazovanje,
  • – školstvo i obrazovanje,
  • – zdravstvo i socijalna skrb,
  • – kultura i tehnička kultura,
  • – civilno društvo
  • – poljoprivreda i gospodarstvo

Pod Programom se podrazumijeva kontinuirano provođenje aktivnosti usmjerenih na ostvarenje određenog cilja za koji je potrebno vremensko razdoblje od godinu dana.

Pod Projektom se podrazumijeva skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju određenog cilja za koje je potrebno kraće vremensko razdoblje.

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju sve zainteresirane pravne osobe sa sjedištem na području Istarske županije ako djeluju na području Općine Vrsar-Orsera ili pružaju određene usluge građanima Općine Vrsar-Orsera, osim udruga.

Udruge će svoje projekte i programe moći kandidirati na posebnom natječaju koji će biti  objavljen  po  donošenju  Proračuna  Općine  Vrsar-Orsera  za  2020.  godinu,  sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S