NEWS

ŽUPAN MILETIĆ: ZA ZDRAVLJE I SOCIJALU SREDSTVA U 2024. POVEĆANA ZA ČAK 422 %

IMG_1
15.12.2023. 21:17; ; Početna / Novosti / ŽUPAN MILETIĆ: ZA ZDRAVLJE I SOCIJALU SREDSTVA U 2024. POVEĆANA ZA ČAK 422 %

Na božićno-novogodišnjem prijemu za novinare, održanom danas u sjedištu Istarske županije, u Puli, župan Boris Miletić osvrnuo se na godinu na izmaku.

„Drago mi je što smo se tradicionalno okupili kako bismo obilježili kraj još jedne godine, rezimirali učinjeno te vidjeli što nas očekuje u 2024. Na samome početku koristim priliku da se svima vama prisutnima, kao i ostalim članovima vaših redakcija, zahvalim na praćenju rada Istarske županije. Držim da je važno da putem vas možemo informirati naše građane na koji način jedinica regionalne samouprave, dakle naša Županija, troši javni novac, odnosno sredstva poreznih obveznika. Mogu reći da je 2023. godina za Istarsku županiju bila uspješna što smo pokazali ne samo riječima, već i dijelima privevši kraju značajne investicije u mnogim područjima pod našom nadležnošću, a isto tako započeli smo i brojne nove. Najviše se ulagalo u obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb, što smo definirali kao prioritete u ovom mandatu, ali pritom nismo zapostavili ni druge segmente“, kazao je uvodno župan.

            Govoreći o kapitalnim investicijama, župan je izdvojio izgradnju domova za starije osobe u Pazinu i Labinu, te dogradnju onoga u Buzetu, projekte koje Županija sufinancira s 50 %, a osvrnuo se i na nedavno započeti projekt dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije Alfredo Štiglić Pula, vrijedan 15 milijuna eura, kojeg zajednički financiraju Županija i Grad Pula. Nadalje, spomenuo je otvorenje obnovljene područne škola Sv. Martin, matične Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedeščina, a u čije je radove Istarska županija uložila ukupno 415.000,00 EUR.

„Kroz EU projektu ARGOS otvorili smo Razvojni centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije. Za aktivnosti Istarske županije u sklopu projekta osigurano je 394.825,00 eura od čega je 85 % novca financirano iz Europske unije. Zahvaljujući EU fondovima otvoren je i Poduzetnički centar Coworking Pula, vrijedan preko 3,6 milijuna EUR, a nositelj projekta je bila Istarska razvojna agencija. Posebno želim istaknuti i trenutno najveću investiciju u istarsko obrazovanje, a to je osnivanje, uspostavu i razvoj Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula koji je u samoj završnici realizacije, a ovog je tjedna dobio i uporabnu dozvolu. Kao što znate, provodi se putem 2 EU projekta. Prvi se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju i ukupna mu je vrijednost preko 6,6 milijuna EUR, od čega gotovo 4 milijuna EUR je iz EU fondova, a preostalih 2,6 milijuna EUR sufinancira Istarska županija. Drugi dio projekta je onaj „soft“ kako ga nazivamo, a obuhvaća uspostavu i razvoj Centra, kao i niz programa stručnog usavršavanja za nastavnike, provedbu visoko kvalitetne praktične i teorijske nastave“, rekao je župan, koji je podsjetio i na EU projekt FIRESPILL, zahvaljujući kojem je nabavljena vrijedna oprema za sprječavanje širenja onečišćenja mora, kao i vrijedna medicinska oprema za Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije.

            Prije par dana, nastavio je župan, predstavljen je i mobilni mamograf i ultrazvuk, ukupne vrijednosti od gotovo 477 tisuća EUR, koje je Istarska županija kupila za potrebe Istarskih domova zdravlja, a sve kako bi mamografske preglede učinila dostupnijima građankama svih dijelova Istre.

„Isto tako, započeo je i Projekt adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, kojeg zajednički sufinanciraju Istarska županija, te svi istarski gradovi i općine. Zahvaljujući inicijativi pročelnice za zdravstvo i socijalnu skrb dr. Gordane Antić, pokrenuli smo Burzu zdravstvenih radnika s ciljem ublažavanja gorućeg problema nedostatka zdravstvenog kadra“, istaknuo je župan koji je potom naveo i cijeli niz drugih programa koji su se sufinancirali ove godine iz županijskog proračuna, poput Pomoći u kući, Zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja, aktivnosti „iznad standarda“ zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija itd.

            Kao konkretan pokazatelj, župan se osvrnuo na sredstva koja se izdvajaju za aktivnosti u sklopu Operativnog plana za zdravlje i socijalno blagostanje. Naime, za 2024. godinu osigurano je čak 422 % više sredstava, u odnosu na 2023. godinu, odnosno s 1,5 milijuna EUR sredstva su povećana na 18,78 milijuna EUR. Najveće povećanje odnosi se na ljudske resurse, koje je povećano za 1.127 %, odnosno s preko 138 tisuća EUR na preko 1,5 milijuna EUR.

            Župan Miletić je izrazio i zadovoljstvo što su mnoge stavke u proračunu znatno povećana, poput izdvajana za luče uprave, za javne potrebe u kulturi, za projekte ravnomjernog razvitka općina, za kulturne projekte udruga nacionalnih manjina i dr. Takođe, pružena je i snažna podrška sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, kao i istarskom gospodarstvu za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora.

Podsjetio je i na Fond za sport, čiju je uspostavu lani inicirao, a u ovoj je godini u sklopu Fonda za sport dodijeljeno preko 114 tisuće eura.

„Drago mi je da je jučer velikom podrškom podržan županijski proračun za 2024. godinu, težak preko 207 milijuna EUR. Novim Proračunom nastavljamo s velikim investicijskim ciklusom te nastavljamo s projektima u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, kao i onima na polju energetike i zelene tranzicije, što su nam prioriteti u 2024. godini. Nadam se da ćemo i druge godine moći rezimirati ono što smo realizirali i da će ovaj popis biti još i uspješniji“, zaključio je istarski župan Boris Miletić.

 

UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

Print Friendly, PDF & Email