NEWS

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine

09.06.2023. 14:04; ; Početna / Obavijesti / Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine
Novo-vozilo-porecke-Hitne
Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* Za sva hitna stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194
(naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neuobičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)
U slučaju nekog akutnog stanja, a izvan radnog vremena turističke ambulante ili ambulanti obiteljskih liječnika, hitna medicinska skrb biti će pružena u ispostavama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije od 0-24 sata.
Lokacije ispostava hitne medicinske službe u Istri i sve ostale informacije možete pronaći na web stranici Zavoda za hitnu medicinu: https://zhmiz.hr/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život
(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima … )
… potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice Istarskih domova zdravlja ili u turističkim ambulantama
Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Ispostave) možete pronaći informaciju o vama najbližim liječnicima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.
Radnim danima i subotom ujutro turiste primaju liječnici obiteljske medicine u ispostavama Istarskih domova zdravlja. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili uslugu mora platiti.
Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se subotom popodne, nedjeljom i praznikom u Poreču, Rovinju i Labinu u glavnim zgradama ispostava IDZ- a, a u Puli u prostorima OB Pula u sklopu ambulante posebnog dežurstva (Santoriova 24A).
Sve informacije o radu turističkih ambulanti nalaze se na mrežnim stranicama Istarskih domova zdravlja, koja se ažurira na dnevnoj bazi www.idz.hr.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* U slučaju potrebe za uslugama pedijatra, ginekologa ili stomatologa potražite njihov kontakt preko web stranice Istarskih domova zdravlja
Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Djelatnosti) možete pronaći informaciju o vama najbližim pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.
Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Santoriova 24A.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* Ako je pacijent obavio liječnički pregled i upućen je u bolnicu …
Opća bolnica Pula na lokaciji Santoriova 24A, Pula zbrinjava hitna stanja kojima je neophodna hitna dijagnostička obrada ili hitan terapijski postupak putem sustava hitnih ambulanti: objedinjeni hitni bolnički prijem te hitne ambulante iz djelatnosti pedijatrije, ginekologije, infektologije i psihijatrije, laboratorijske, transfuzijske i radiološke dijagnostike.
Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.
Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici www.obpula.hr :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* Ako je pacijentu potrebna dežurna ljekarna, sve informacije o tome možete pronaći na web stranici Istarskih ljekarni
Ljekarna Centar, Giardini 14, Pula otvorena je svakoga dana 24 sata (noćno dežurstvo). Radno vrijeme i adresa svih ostalih ljekarni mogu se pronaći na web stranici www.istarske-ljekarne.hr
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* Ako su potrebne hitne usluge epidemiološke službe, mikrobiološke službe ili hitna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija podaci o kontaktima dežurnih službi dostupni su na broju 112
Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije: www.zzjziz.hr
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
* Ako je pacijent doživio traumu lokomotornog sustava, posjekotinu ili postoji sumnja na prijelom kosti, uslugu može dobiti i u Bolnici „Martin Horvat“ u Rovinju
U Bolnici “Martin Horvat” Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8:00 do 15:30 sati. Kontakt: 052 811 011 ili 052 537 126. Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.bolnica-rovinj.hr
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zdravstvene usluge turistima
u privatnim turističkim ambulantama u Istarskoj županiji – ljeto 2023. godine
* U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život možete se obratiti i privatnim turističkim ambulantama
 
Više informacija o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista možete pročitati sa letka
 
 
Print Friendly, PDF & Email