NEWS

Završena ovogodišnja arheološka istraživanja na lokalitetu Loron-Santa Marina

297633806_5364932626919186_7635833836697684647_n
04.08.2022. 10:41; ; Početna / Kultura / Završena ovogodišnja arheološka istraživanja na lokalitetu Loron-Santa Marina

Pod vodstvom Zavičajnog muzeja Poreštine tijekom srpnja 2022. godine odvijalo se međunarodno arheološko istraživanje na lokalitetu Loron-Santa Marina u suradnji sa stranim ustanovama Centre Camille Jullian, Aix Marseille Universitè i École française de Rome. Na istraživanju je radila je multidisciplinarna ekipa koja je uključivala tridesetak profesora, istraživača, stručnjaka i studenata arheologije iz Hrvatske, Francuske, Italije i Češke.

Loron-Santa Marina je vrlo važan arheološki lokalitet od nacionalnog pa i šireg interesa, a čini ga sklop velike figline za proizvodnju uljnih amfora i maritimne vile u kojoj su bili smješteni voditelji imanja. Naručitelj i prvi vlasnik kompleksa bio je Sisenna Statilije Tauro, utjecajan rimski senator i konzul iz prve četvrtine I. stoljeća poslije Krista. Nakon njega kompleks s imanjem promijenio je više vlasnika, a među poznatijima je bila Calvia Crispinilla, Neronova ljubavnica, nakon čega postaje carski posjed.                

Cilj ovogodišnjeg arheološkog istraživanja bio je ustanoviti raspored prostorija oko ulazne rampe i otkriti stepenice rimske maritimne vile, radi boljeg definiranja funkcije istih. Istraživanjem je otkriveno da je cijela rampa popločena s dobro sačuvanim i kvalitetno isklesanim kamenim pločama, što je dokaz visokog nivoa gradnje. S južne strane vile otvorena je sonda između dvije prostorije. Pronađen je sustav kanala za odvodnju voda, a ima naznaka da se ovdje nalazila pars fructuraria, gdje se možda prerađivalo grožđe, ali tek buduća istraživanja omogućit će određivanje točne funkcije ovih prostora kao i funkcije kanala. Sa sjeverne strane rampe otvorena je veća sonda u prostoriji servisnog dijela vile. Naišlo se na bogat kasnoantički sloj s materijalom iz IV. stoljeća. Treba naglasiti da su figlina i vila bili u upotrebi do kraja III. i početka IV. stoljeća, a nakon toga počinje njihovo propadanje. U kasnoj antici (IV. i početak V. stoljeća) u prostorijama vile žive manje zajednice koje se bave ribarstvom, recikliranjem metala i ostalih elemenata iz nekadašnje raskošne vile. 

Uz arheološko istraživanje, radilo se na sustavnom rekognosciranju poluotoka Loron, utvrđujući podatke dobivene LIDAR snimanjem terena. Na taj način dobiva se široki spektar saznanja o topografiji i mikrotopografiji područja na kojem se rasprostiralo loronsko imanje, a koje je obuhvaćalo više od polovice današnjeg teritorija Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.

Paralelno uz terenske radove, grupa stručnjaka za antičku keramiku radila je na obradi i klasifikaciji bogatog arheološkog materijala, sakupljanog tijekom ovogodišnjeg istraživanja. Materijal čine razne klase antičke i kasnoantičke keramike, staklo, novčići, kamena plastika i metal.

Tijekom istraživanja, zahvaljujući iskustvu francuskih kolega, kod dokumentiranja, obrade i analiza aplicirane su najmodernije metode i tehnike suvremene arheologije. 

Ovogodišnje istraživanje provedeno je zahvaljujući financiranjima od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.    

 

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email