NEWS

Zanimljive informacije o gradnji kanalizacije od Žbandaja do Poreča i rokovima

29.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Zanimljive informacije o gradnji kanalizacije od Žbandaja do Poreča i rokovima
208814_kukci_0.jpg

Citiramo:
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.04.2008. vijećnik Pavlo Ružić postavio je pitanje koje nam je proslijeđeno od strane Grada Poreča na odgovor.
Pitanje i odgovor donosimo u nastavku.

Pitanje:
Građani Žbandaja i Varvara se interesiraju kada se očekuje završetak kanalizacijskog voda Žbandaj – Poreč, da li će se domaćinstva moći i kada priključiti na njega, koja naselja mogu očekivati da će biti obuhvaćena s mogućnošću priključka? Građani posebno brinu da li su promjeri cijevi koje se polažu, kao i ostala oprema i postrojenja (sabirnice, pumpe i sl.) adekvatnog profila? Posebno ih zanima (brojkom) mogući broj priključaka i koja naselja (slovima) će se moći priključiti? (traži se pismeni odgovor).

Odgovor:
Glavni projekt kanalizacijskog kolektora Poreč – Buići izrađen je na temelju idejnog rješenja, koje predviđa prihvat sanitarnih otpadnih voda gospodarske zone Buići – Žbandaj i naselja uz cestu Poreč – Žbandaj.
Radi se o slijedećim naseljima: naselje iznad Vile „Arlen", Varvari, Veleniki, Diklići, Musalež, Valkarin, Radoši, Kadumi, Buići, Filipini, Mihelići, St. Kaligari, Žbandaj, Mičetići, Radmani, Ladrovići i Bonaci.
Proračun kolektora je izvršen adekvatno očekivanoj potrošnji gospodarske zone Buići i citiranih naselja za sanitarno potrošne otpadne vode, ne i za prihvat oborinske vode, koje se moraju rješavati zasebno i ne smiju se upuštati u kanalizacijsku mrežu sanitarno – potrošnih otpadnih voda.
Počeli smo i pripremu dokumentacije kanalizacijske mreže naselja. Za sada izrađena je dokumentacija za naselje kod Vile „Arlen", a u izradi je dokumentacija naselja Varvari.
Obzirom na uvjet Hrvatskih cesta da se cesta Poreč – Baderna ne smije prekapati, već umjesto toga treba raditi tunele ispod ceste, planiramo da se izrade tuneli ispod ceste za sva naselja koja će se spojiti na predmetni kolektor. Naime, tri tunela treba izraditi jer tako zahtjeva projekt, temeljen na uvjetima Hrvatskih cesta, ali će se iskoristiti dolazak specijalne mehanizacije za izradu dodatnih sedam. Na taj način postići ćemo značajnu uštedu.

Dovršenje izgradnje kolektora sa svim tunelima očekujemo do kraja mjeseca kolovoza.

Uprava društva

Print Friendly, PDF & Email